23/11/10

Expropiados de Elviña recurren ante o Superior os prezos que pagou a Xunta

La Opinión de A Coruña
20/11/10
A Coruña
Os afectados denuncian que o Goberno autonómico adquiriu os terreos para construír unha residencia universitaria por 105 euros o metro cadrado, mentras que os peritos o taxan en 518
Tania Suárez > A Coruña
As familias ás que a Xunta expropiou 45.000 metros cadrados de solo para construír unha residencia universitaria en Elviña presentaron un recurso ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Os afectados, que son propietarios de 64 parcelas na zona, esixen aos xuíces que investiguen por que o Goberno galego lles pagará 105 euros por cada metro cadrado dos seus solares cando os peritos o taxan en 518 euros. O Executivo autonómico, segundo denuncian os perxudicados, abonaralles un prezo cinco veces inferior ao estimado polos profesionais.
O Instituto Galego de Vivenda e Solo iniciou en 2006 as expropiacións nas inmediacións do campus universitario e do núcleo rural de Castro de Elviña para construír unha residencia con máis de 600 prazas para profesores e alumnos. A Xunta ofreceu aos donos das fincas 105 euros por metro cadrado. Os propietarios reclamaron a taxación, que consideran irrisoria porque se trata de solo urbán, ao xurado de expropiacións. O órgano, porén, determinou o pasado 17 de setembro que o prezo que pagará o Goberno galego polos terreos é suficiente, polo que os afectados presentaron un recurso de interposición ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
Os afectados convocaron manifestacións contra o Executivo autonómico polas expropiacións, xa que a maioría teñen que abandonar a casa onde residiu toda a súa vida. A zona do Castro de Elviña é a máis afectada da cidade polas expropiacións, que comezaron coa construción de Alfonso Molina, dos polígonos industriais e da univeAñadir imagenrsidade, e que continúan cos terreos adquiridos polo Concello en Someso para levantar vivendas e un centro comercial, cos solares que expropiou a Xunta para o parque ofimático e coas fincas adquiridas cerca do campus para albergar unha residencia de estudantes.
A administración galega encargarase de construír as instalacións para os alumnos e profesores, mentras que a universidade se comprometeu a mantelas. O proxecto para levantar a residencia ten licencia de obra desde marzo do ano pasado, pero os traballos aínda non comezaron. O centro situarase na ladeira que une os campus de Elviña e A Zapateira e contará con máis de 600 prazas de aloxamento. O Executivo autonómico incluiu nos orzamentos deste ano unha partida de 10,7 millóns de euros para iniciar a construción do edificio, que está parada.
O Goberno galego prevé invertir na residencia e no acondicionamento da parcela e dos accesos á mesma 24,5 millóns de euros. A Consellería de Traballo e Infraestruturas acusou ao Concello do retraso na execución das obras, que durarán en torno a dous anos e medio.
O Concello comprometeuse co Executivo autonómico a realoxar as familias ás que lles van derribar as vivendas, pero aínda non foron recolocadas. As expropiacións dos terreos de Elviña para a construción da residencia universitaria figuraban no plan parcial do campus, aprobado pola Xunta en decembro de 2006.
O descontento dos propietarios dos terreos polas indemnizaciñons que lles pagará o Executivo autonómico levounos a cortar o tráfico en Alfonso Molina, a concentrarse no lugar de Castro de Elviña durante a conmemoración do bicentenario da batalle que se orixinou na zona e a manifestarse ante o alcalde. As protestas non foron efectivas, polo que recurriron á xustiza.
"Na Coruña parece que hai unha novela con distintos capítulos, tantos nesta (en referencia ao parque ofimático) como noutras actuacións, sempre hai un acto principal, que é o alcalde (Javier Losada). Na Xunta foron cambiando", afirma o delegado provincial do Goberno galego, Diego Calvo, sobre as últimas sentencias do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que abrigan ao Executivo autonómico a devolver os terreos que expropiou para levantar a futura urbanización do ofimático e ao Concello coruñés a indemnizar a antigos donos de Someso con 8,2 millóns de euros.
Calvo lamentou que o Concello compare as expropiacións de Someso realizadas desde María Pita e o seu posterior recalificación co que efectuou a Xunta no ofimático, pois o Goberno municipal participou nambos proxectos. O portavoz local do PP, Carlos Negreira, criticou que o alcalde utilice o parque ofimático como cortina de fume para evadirse das súas responsabilidades en Someso. O Tribunal de Contas abrirá unha investigación para depurar responsabilidades en Someso. A concelleira de Urbanismo, Obdulia Taboadela, mostrouse disposta a colaborar: "Todo neste polígono fíxose conforme á ley".

22/11/10

Todos os proxectos de obra nova aprázanse sen data

La Voz de Galicia
19/11/10
A Coruña
O Equipo reitoral comprométese a "intentar manter" a plantilla da institución
A Coruña
A programación plurianual esbozada no claustro terá unha repercusión inmediata nas inversións, que sufrirán no 2011 un recorte similar ao practicado este ano, do 20%. "Será imposible abordar grandes proxectos con fondos propios", resumiu o vicerreitor económico, de modo que as actuacións se limitarán só a terminar as obras que xa están en marcha e a realizar as esixidas polo proceso de adaptación ao espazo europeo de educación superior. "Todas as proxectadas se adiarán", engadiu Ángel Fernández.
En marcha: Informática, Camiños, Educación, Náutica, Riazor
Entre as obras que continuarán levándose a cabo no 2011 están as xa iniciadas para ampliar a facultade de Informática e a Escola de Camiños cun orzamento global de 4 millóns dotados con cargo a orzamentos anteriores. A área deportiva do Campus Center, con fines docentes vinculados á facultade de Ciencias da Educación, recibirá 1,4 millóns de euros e 300.000 irán á reforma da Aula de Náutica. Por último, outros 900.000 serán para acondicionar o Centro Cultural de Riazor e o Centro Cívico de Ferrol.
En suspenso: Parque Tecnológico, Campus Center e residencia de Ferrol
As restriccións orzamentarias deixan en suspenso proxectos previstos para iniciar o ano que vén no Parque Tecnolóxico, como a segunda fase de ampliación do Citeec e dous novos edificios, e do Campus Center, caso da área de servizos e atención universitaria. Ademais, tamén se apraza a construcción da residencia prevista en Ferrol, que en palabras do equipo reitoral, resulta "prioritaria para acadar ingresos externos". Sobre a residencia de Elviña, informouse no claustro de que a tramitación requerida á UDC completouse hai meses e que a obra, que financia a Xunta, está pendente de adxudicación.
Priorización: Sen un millón para o pintado de facultades
Ángel Fernández insistiu en que a UDC deberá medir moito as decisións de gasto que tome nos próximos exercicios e será "imprescindible priorizar". Puxo exemplos da crítica situación asegurando que "hai necesidades de pintado de fachadas por valor superior a un millón de euros, inabordables neste momento".
Máis información:

20/11/10

O Superior condena á Xunta por recalificar as fincas que expropiou no parque ofimático

La Opinión de A Coruña
17/11/10
A Coruña

O Tribunal ordena ao Goberno gallego nunha sentencia contra a que non é posible un recurso que devolva aos seus donos 80.000 metros cadrados. A reversión é inviable, polo que terán que indemnizalos.

Tania Suárez > A Coruña

A Xunta deberá indemnizar aos propietarios de 80.000 metros cadrados de terreos situados entre Eirís e Matogrande aos que expropiou para construír un parque de oficinas e que finalmente albergarán máis de 2.000 vivendas. Así o ordena o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia nunha sentencia firme, é dicir, contra a que non hai recurso posible. O alto órgano xurisdiccional galego considera probado que o Instituto Galego de Vivenda e Solo presionou aos afectados para que vendesen os seus solares entre 1993 e 1994 por 60 euros o metro cadrado. Tras facerse coas parcelas, o Goberno autonómico e o Concello decidiron modificar o proxecto inicial do parque ofimático e destinalas a pisos.

Parte dos terreos nos que se prevía contruír o parque ofimático e que albergarán pisos. / juan varela

O Tribunal Superior estima o recurso presentado por unhas sesenta familias que eran propietatias de 80.000 metros cadrados de solo porque a administración recalificou os solares despois de expropialos. Os xuíces ordenan á Xunta, que adquiriu cerca de 157.000 metros cadrados, que devolva os terreos aos perxudicados que reclamaron a reversión, algo imposible de executar porque existe un plan de reparcelación do parque ofimático. A única saída do Goberno galego para acatar o fallo, que é firme, é pagar indemnizacións aos expropiados, que na súa maioría foron representados polos avogados María José Almodóvar Melendo, Luis Antonio Cores Castro e Juan Ricardo López. O letrado Abraham Piñeiro tamén defendeu a varios dos perxudicados.
O Executivo autonómico ten un prazo de dous meses para cumprir de forma voluntaria a sentencia, por tanto, deberá iniciar antes desa data os trámites para devolver as fincas aos demandantes. O propio Goberno galego fixará a cantidade coa que indemnizará aos perxudicados, que poden recurrir aos xulgados en caso de que consideren que é insuficiente.

Os xuíces desestimaron os recursos presentados polo afectados durante os últimos anos porque carecían de probas de que o Instituto Galego de Vivenda e Solo os expropiara. A administración defendía que adquirira os terreos de forma libre, é dicir, mediante un proceso de compra venta. Despois de anos de denuncias, reclamacións e sentencias, os afectados localizaron un documento que confirma que foron obrigados a vender as súas fincas, o que provocou que en 2009 o Superior anulase todo o proceso xudicial que se levara a cabo.

"Resulta probado que a administración iniciou formalmente o procedemento expropiatorio mediante a aprobación e publicación do decreto polo que se declaraba a urxente ocupación, a efectos da súa expropiación, dos bens e dereitos necesarios para executar a primeira fase do plan parcial do parque ofimático", suliña o alto tribunal galego no fallo no que condena á Xunta. O Superior, por tanto, basea a súa sentencia no achado do documento que o Instituto Galego de Vivenda e Solo ocultaran aos xuíces durante anos.
O escrito, ao que tivo acceso este diario, inclúe o cálculo do prezo das expropiacións e a relación de propietarios das fincas e dos bens afectados para construír un parque de oficinas. Os xuíces insinúan no auto no que anularon as sentencias nas que daban razón á Xunta que se sentiron burlados polo Executivo galego. "A súa existencia - din referíndose ao documento - debía ser obrigatoriamente coñecida pola administración demandada", destacan os maxistrados.
O proxecto do ofimático que presentou a principios do mes de outubro a concelleira de Urbanismo, Obdulia Taboadela, inclúe a construcción de máis de 2.000 vivendas. Dista moito do plan presentado hai vinte anos polo entón conselleiro Antonio Couceiro, que incluía, entre outras instalacións, un heliporto, un apeadeiro de tren e un campo de golf. As instalacións estarían ao servizo dunha área que albergaría oficinas de empresas relacionadas coa tecnoloxía.


Os avogados dos expropiados celebran que a xustiza recoñecese o seu dereito de reversión aínda que lamentan que algúns dos afectados morresen sen coñecer a sentencia.

Máis información:28/10/10

O partido Corcoba pide que se edifique con fondos públicos unha residencia para universitarios

El Ideal Gallego
28/10/10
A Coruña

Redacción > A Coruña

O partido local Coruñeses Con Buenos Argumentos (Corcoba) denunciou onte a gravedade do problema da vivenda dos estudantes universitarios. O seu líder, Fernando Corcoba, sinalou que existen 150 barracóns sen licenza nas zonas que rodean os campus da Zapateira e Elviña.

Corcoba recorda que en Santiago existen 1.300 prazas públicas para residentes universatarios. En Lugo, 97; en Vigo, 412, e en Ourense, 194, mentras que na Coruña non existe ningunha a día de hoxe.

De aí que o líder do partido local pida tanto aos responbales do PP ou do PSOE, xa sexa no seu papel de concelleiros ou deputados, que esixan unha modificación nas partidas orzamentarias que actualmente están a trámite para que se se pode, "reparar a situación de inxustiza na que viven os universitarios coruñeses e os seus familiares".

O colectivo chega a 4.000 estudantes e Corcoba opina que a solución pasaría por unha residencia universitaria de carácter público que debería levantarse canto antes, despois de 20 anos de espera.

A Universidade alerta dos problemas de acceso dos estudantes á vivenda

El Ideal Gallego
28/10/10
A Coruña

L.F. > A Coruña

A Universidade tamén analizará estes días a situación da vivenda na cidade, nas xornadas organizadas polo Concello, unha cuestión que afecta directamente á entidade académica, segundo o seu vicerreitor de Infraestruturas, Xosé Lois Martínez.

Segundo o responsable universitario, a falta dunha residencia para estudantes está xenerando na actualidade que o problema de acceso á vivenda "pase de ser cidadán a ser tamén universitario", con "miles de alumnos que necesitan un aloxamento", que, en moitos casos, "non está garantizo".


Prezos elevados > Ademais, añadiu que a urxente necesidade das persoas que levan a cabo os seus estudos na cidade por buscar aloxamento, así como as escasas opcións á súa disposición fan que "se xenere tamén un problema nos prezos"; que, normalmente, comenta, soen ser elevados e, incluso, chegan a ser abusivos.

Ante esta situación, o vicerreitor puxo de manifesto a necesidade de impulsar o proxecto para construír o aloxamento público previsto no campus de Elviña, co obxectivo de igualar as condicións que se dan noutras cidades europeas. "O de crear prazas universitarias é algo que xa ocorre no resto de Europa"; manifestou Martínez, que apuntou que se trata dun "servizo público máis". Con todo, a Xunta non prevé que os traballos do inmoble non dean comezo polo menos ata o ano que vén.

20/10/10

A Xunta apraza a construcción da residencia universitaria para 2011

La Opinión de A Coruña
20/10/10
A Coruña
Redacción / A Coruña
O conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández, recoñeceu onte, tras a inauguración da reforma da sede da Real Academia Galega, que a Xunta aprazará a construcción da residencia universitaria para o próximo ano. "Estaremos nin periodo de reflexión sobre os proxectos do complexo residencial e o executaremos no exercicio de 2011", apuntou o popular.
O responsable de Infraestruturas recordou que o Goberno galego asumiu o compromiso de "crear unha residencia pública" despois de comprobar que o proxecto elaborado pola Xunta do bipartito "tiña grandes deficiencias" e asegurou ter a intención de "resolver esa cuestión unha vez estea resolto o problema urbanístico".
O pasado xoves, porén, o delegado territorial da Xunta na Coruña, Diego Calvo, indicou que non podía dar unha data concreta para a adxudicación do proxecto da residencia universitaria "para non dicir unha mentira se despois non se cumpre". Aínda que si asegurou que "o proceso de adxudicación está aberto desde hai tempo e a punto de terminar".

Hernández apraza o proxecto da residencia universitaria ata 2011

El Ideal Gallego
20/10/10
A Coruña
M. Pérez > A Coruña
Hai meses que a Xunta e a Universidade dirimen o futuro da residencia universitaria de Elviña e non hai tanto -menos dunha semana- que o reitor, José María Barja, asegurou que non se avanzara ao respecto. Pero onte o conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, confirmou que será en 2011 cando "arrancará" o proxecto. Os traballos, que dependen do Instituto Galego de Vivenda e Solo (o IGVS) -e este á súa vez da consellería que dirixe Hernández-, encóntranse actualmente en fase de adxudicación. Tras coñecer a noticia, o vicerreitor de Infraestruturas, Xosé Lois Martínez, lamentou a demora e achacouna aos "tempos da administración política".
Hernández xustificaouse onte asegurando que na actualidade están analizando "a mellor forma" de levar a cabo o proxecto, que ten defectos "herdados" do anterior goberno.
Está previsto que a nova estrutura poida albergar cerca de 600 alumnos, pero desde a entidade educativa aseguran que de non contar con ela, o campus coruñés xogaría en desventaxa con respecto a outros de Europa, especialmente este ano que entra en vigor o Plan Boloña.
A entidade educativa e o Executivo autonómico asinaran un convenio o pasado mes de xullo segundo o cal o propio campus sería o encargado do mantemento da futura obra, pero desde entón non se soubo nada máis ao respecto. Os responsables universitarios xa manifestaron en diversas ocasións que a tardanza ía en perxuízo do servizo que ofrecen aos alumnos e supoñía un problema a moitos niveles. Un deles é a concesión do Campus de Excelencia Internacional, un proxecto ao que a entidade educativa se presentou o curso pasado e que lle foi denegado. Fontes cercanas á educación superior na cidade aseguran que é difícil que se conceda este galardón á única universidade de España que non conta cun aloxamento público para os seus alumnos.
Martínez xa recordou hai meses que "cada día que se retrasa é un perxuízo", tanto para a cidade como para o sistema universitario de Galicia en xeral. Ao mesmo tempo, a vontade dos responsables do campus de contar cada ano con máis estudantes estranxeiros podería verse frenada, xa que moitos deles non elixirían un recinto no que non puidesen pernoctar de manera gratuíta.

14/10/10

Calvo di que a adxudicación da residencia universitaria "está a punto" pero non dá datas

La Opinión de A Coruña
14/10/10
A Coruña

O reitor da Universidade da Coruña recoñeceu onte non ter novas sobre a adxudicación do complexo residencial que se emprazará no campus de Elviña pese a estar "todo licitado"

Redacción A Coruña

"Non podo dar unha data concreta porque se despois non se cumpre, dirase que estamos mentindo", apostillou onte o delegado territorial da Xunta na Coruña, Diego Calvo, preguntado pola data de adxudicación do proxecto da nova residencia universitaria.

Calvo recordou que "o proceso de adxudicación está aberto desde hai tempo e a punto de terminar". Porén, non indicou posibles datas "para non dicir unha mentira". O reitor da Universidade da Coruña, José María Barja, recoñeceu onte non ter novas sobre a adxudicación do complexo residencial que se emprazará no campus de Elviña pese a estar "todo licitado" e pendente do anuncio do Executivo galego.

10/10/10

A falta de placas deixa sen cartas aos veciños de Elviña

La Opinión de A Coruña
03/10/10
A Coruña

Víronse obrigados a colgar carteis coas súas novas direccións para que o carteiro non devolva as súas cartas e facturas e denuncian sentirse "ninguneados" polo Goberno municipal

Por se non lles chegaba coas expropiacións para construír a residencia universitaria, os veciños de Elviña-Castro levan tres meses sen correspondencia porque o Concello aínda non colocou os novos rótulos nas rúas do barrio, que cambiaron de nome hai máis de dous anos. Mentras o representante veciñal confesa sospeitar que son "ninguneados" desde María Pita por ser críticos co Executivo local, o edil de Infraestruturas avanza que a elaboración das placas xa foi adxudicada

Aida Mosquera A Coruña

Os veciños de Elviña-Castro levan cerca de tres meses sen recibir a súa correspondencia porque as rúas nas que viven carecen de rótulos actualizados que orienten os carteiros do servizo de Correos. O problema, explican, vén dos cambios realizados hai máis de dous anos co obxectivo de devolver ás direccións da zona os seus nomes tradicionais. Porén, denuncian, "esto non debería suceder porque, despois de que se aprobase en pleno a modificación, realizáronse os trámites oportunos no rexistro"; por este motivo, están convencidos de que "a culpa a ten o Goberno municipal", que aínda non colgou as placas informativas oportunas nas fachadas do barrio.


Un dos carteis colgados polos veciños nas portas das súas vivendas indicando a nova dirección. / carlos pardellas


"Aínda que o carteiro tamén ten parte de culpa porque nos consta que Correos recibiu do padrón municipal o novo plano cos nomes das rúas e os números dos portais, a quen responsabilizamos é ao Concello porque nós fixemos a parte que nos tocaba -trámites con Facenda, a Seguridade Social e o rexistro municipal- hai case un ano e seguimos esperando a que a Concellaría de Infraestruturas coloque unhas cantas placas", apostilla o presidente da Asociación de Veciños Os Rexumeiros, Carlos Maceiras. "En María Pita están ninguneándonos porque somos un barrio pouco complacente e bastante crítico", engade.

As críticas dos veciños óesen a diario na taberna do barrio onde Carmelo Seoane, o taberneiro, suliña ter presentado xa dúas denuncias contra Correos e lamenta "a deixadez total" do Executivo local cun barrio "que xa bastante ten coas expropiacións que sofre desde hai 25 anos".

O concelleiro de Infraestruturas, Esteban Lareo, asegura, porén, que a elaboración dos rótulos cos nomes das rúas estaba pendente de adxudicación e que, "agora que xa se adxudicaron", a próxima semana trasladará á empresa en cuestión que "a primeira tanda sexa para Elviña-Castro". Deste modo, en declaracións a este medio, o edil apunta que as rúas de San Vicente de Elviña "terán novas placas no que tarde a empresa adxudicataria en fabricalas e suministralas".

28/9/10

Os expropiados de Castro de Elviña califican o borrador sobre o seu realoxo de "satisfactorio"

El Ideal Gallego
28/09/10
A Coruña

Lorena Fernández > A Coruña

“Satisfactorio”. Os expropiados de Castro de Elviña pola construcción da residencia universitaria recibiron a mediados da semana pasada o borrador elaborado pola Xunta para pactar as condicións do seu realoxo e, despois dun primer vistazo, a valoración que realizan é “altamente positiva”. Con todo, tanto as dúas familias afectadas directamente por este proceso como o portavoz do núcleo, Carlos Maceiras, aseguraron que quedan “algúns flecos” por debatir co Goberno galego, antes de poder cerrar un acordo definitivo.

“En conxunto, o documento está ben, pero hai certas cuestións que non se poden pasar por alto, porque non son de recibo”, manifestou o representante do barrio, que añadiu que nas próximas horas solicitarán por rexistro unha reunión cos representantes da Administración autonómica, para avanzar nas negociacións. Para Maceiras, debe ser o propio delegado da Xunta, Diego Calvo, o que encabece as conversas cos afectados. “As negociacións deben ser ao máximo nivel, e el é o máximo representante do Goberno galego na provincia”, puntualizou.

Aínda que non se fixan prazos concretos, os veciños esperan unha solución “canto antes”, pois, como explica unha das residentes que xa recibiu a orde de desaloxo, Mercedes Gómez, “foi un proceso o bastante longo, con anos de incertidumbre, como para prolongalo máis”. Aínda que os residentes non queren adiantar os detalles do texto remitido pola Xunta, para non condicionar desde un principio a negociación, confirman que no documento se recollen as ideas acordadas con Calvo no mes de agosto, cando se comprometeu a que o realoxo definitivo dos expropiados se realice no propio núcleo. Tamén se respeta a condición de que aquelas familias que xa recibiron a comunicación para abandonar as súas casas poidan permanecer nelas ata o inicio das obras.

O acordo que cheguen a acadar os dirixentes autonómicos cos veciños só terá validez para os casos das persoas afectadas pola execución da residencia, se ben Maceiras considera que, no futuro, o convenio terá que servir de “marco” para outros procesos expropiatorios en Castro de Elviña.

20/9/10

Os expropiados de Elviña esperan unha proposta de realoxo un mes despois de reunirse con Calvo

El Ideal Gallego
19/09/10
A Coruña
Lorena Fernández > A Coruña

O prazo para que a Xunta presentase aos expropiados de Castro de Elviña, afectados pola construcción da residencia universitaria e o parque tecnolóxico, a súa proposta de realoxo expirou onte, sen que os veciños recibisen aínda o documento. O portavoz do núcleo, Carlos Maceiras, lamentou que o Goberno galego incumprise este compromiso, se ben aclarou que os representantes autonómicos xa se puxeron en contacto con algún dos residentes para comunicarlles a demora e trasladar á semana que vén a data de entrega.

“Parece ser que eles non teñen moita présa, pero nós non entendemos esa lentitude para resolver o problema”, manifestou o representante do barrio, que avisou de que tanto el como o resto de propietarios estarán “moi vixiantes” con que se cumpra o acordado na reunión que mantiveron o pasado 18 de agosto co delegado do Executivo galego, Diego Calvo. Nese encontro foi onde se sentaron as bases dos futuros realoxos, que, segundo os veciños, deberán ser, incuestionablemente, no propio entorno.

Acta
> Na acta firmada polos asistentes facíase constar que as condicións para reubicar os expropiados serán as acordadas coa Xunta anterior, que quedaron en suspenso coa chegada do novo Goberno, en 2009, pero que, entre outros puntos, xa prevían a construcción de novas vivendas para os afectados en Castro de Elviña. A intención expresada por Calvo é que se elabore un “texto básico” que sirva de “marco” para todas as expropiacións que se realicen neste lugar a cargo da Xunta, independientemente do proceso, pois na ampliación do campus encóntranse diversas consellerías implicadas que, en total, prevén a afectación dunha docena de inmobles.

Mentres esperan a que ese documento chegue, as dúas familias que en xullo recibiron a orde de abandonar as súas casas continúan buscando un domicilio alternativo na zona. Aínda que nun primeiro momento o Goberno autonómico lles ofreceu sendos pisos na avenida de Salvador de Madariaga, máis tarde aceptou que o traslado se realice a outras vivendas do entorno. Eles mesmos escollerán o inmoble, mentres que a Xunta lles pagará o importe de aluguer máximo fixado por lei.

Esta só está concebida como unha medida provisional, pois o realoxo definitivo dependerá do documento que cheguen a consensuar todas as partes e, previsiblemente, realizarase nas casas que o propio Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) estuda levantar nun solar próximo á residencia estudiantil.

O delegado da Administración galega comprometeuse, ademais, a non executar os desaloxos ata que exista un acordo por escrito, pero un representante destes afectados, Luís Gómez, quéixase da vaguedade dos términos acordados. “Como imos firmar un contrato de arrendamento se aínda non sabemos por cánto tempo vai ser nin de qué forma?”, conclúe.

17/9/10

A Universidade defende que o fin das infravivendas chegará coa futura residencia

La opinión de A Coruña
17/09/10
A Coruña

A. Mosquera / R. García. A Coruña

A Universidade ten claro que a única forma de acabar cos galpóns será coa apertura da residencia para estudiantes en Elviña. A institución académica cre que é imposible encontrar unha solución mentres non se poña en marcha a nova instalación.

O vicerreitor de Infraestruturas, Xosé Lois Martínez, defendeu onte que o obxectivo da Universidade debe ser que se constrúa a residencia para universitarios porque entende que son Concello e Xunta os responsables de vixiar e erradicar os galpóns: "Son quen teñen que saber se existen e os que teñen a responsabilidade de comprobar que se cumpre a legalidade urbanística", destacou. "As infravivendas van seguir funcionando mentres non se abra a residencia", insistiu Martínez.

O vicerreitor de Infraestruturas criticou que a Xunta aínda non empezou a obra da residencia: "Está sen adxudicar pese a que se concedeu a licencia e se licitou hai máis dun ano". A Universidade agarda aínda por unha contestación da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas sobre o convenio que impulsará a execución do proxecto. A institución académica tamén traballa co Concello coruñés na creación dun observatorio municipal no que se analizará o problema da vivenda para universitarios.

8/9/10

Protección Civil goza dun local financiado pola UE para os veciños

La Opinión de A Coruña
08/09/10
A Coruña

A agrupación utiliza en exclusiva un edificio de planta baixa en Elviña gracias á cesión do Concello. A asociación veciñal quéixase de que apenas rexistra actividade

A agrupación municipal de Protección Civil goza dun local na zona de Elviña, moi cerca do campus universitario, que foi financiado pola Unión Europea a cambio de que o utilizasen os veciños. Porén, o Concello cedeuno ao servizo de emerxencias para o seu uso exclusivo. A asociación de veciños da zona denuncia que as instalacións apenas rexistran actividade algunha e que o inmoble lle permitiría ampliar as actividades que actualmente ofrece aos residentes do barrio

M. Otero / A. Rodríguez A Coruña

A Agrupación Municipal de Protección Civil goza dun local en Elviña, nas cercanías do campus universitario, financiado con fondos procedentes da Unión Europea e reservado nun principio para actividades veciñais. En lugar diso, é o servizo de emerxencias municipal o que emplea estas instalacións con permiso do Concello, que llas cedeu para a sua utilización como oficinas.

A Asociación de Veciños Castro de Elviña, a quen nun primeir momento debía beneficiar a existencia do local, a praza e o polideportivo existentes na mesma parcela, confirma porén que o edificio apenas rexistra actividade, se acaso algún tipo de reunión esporádica.

A pesar diso, e debido á proximidade das instalacións ao campus universitario, é habitual ver xente nova no interior xogando ao baloncesto. "Parece abandonado, case non ten actividade nin nada", insisten desde a directiva da asociación de veciños.


Local cedido polo Concello a Protección Civil na zona de Elviña. / eduardo vicente


O local, antes de que o Concello decidise cederllo aos voluntarios de Protección Civil, xa pasou por outra etapa de abandono na que incluso, e segundo indican desde a entidad veciñal de Castro de Elviña, sufriu algúns roubos no seu interior. Posteriormente, reparáronse os danos e equipouse de novo o edificio de planta baixa, pero a partir dese momento pasou a figurar como de uso exclusivo da agrupación de emerxencias. A directiva da asociación de veciños recoñece que esas instalaciones lle permitirían organizar actividades que non poden levar a cabo no local que actualmente posee cedido polo Concello, pero que ninguén se puxo en contacto con eles para coñecer as suas preferencias.

O edificio encóntrase moi cerca do campus de Elviña, detrás da Facultade de Informática, e ademais da estructura de planta baixa dispón dunha pista polideportiva e unha zona de descanso con bancos e mesas. O local únese así á nómina de inmobles que utiliza o servizo de Protección Civil. Ademais destas instalacións, a agrupación ten a súa sede oficial na glorieta de Eduardo Diz López, moi cerca do parque de bombeiros. Tamén dispoñen dun local cedido pola Autoridade Portuaria na Dársena de Oza para os equipos de rescate marítimo de que dispoñen.

7/9/10

O do castro de Elviña foi o primeiro lume de subsolo en dous anos na Coruña

El Ideal Gallego
07/09/10
A Coruña


Abel Peña > A Coruña

Aínda onet era posible ver con claridade as señais que deixou o lume que se declarou onte nas ruínas do castro de Elviña, non lonxe do campus. Algunhas das pedras milenarias aparecían tiznadas de hollín e as marcas e carteis deixados polos arqueólogos para sinalar os progresos na exploración do xacemento tamén estaban queimados.

O director do Museo Arqueolóxico da Coruña, José María Bello, acudiu pola mañá a evaluar o dano no conxunto histórico ao que dedicou gran parte da súa vida profesional, pero non puido traspasar a cinta instalada pola Policía Local ata última hora da tarde. Cando por fin o fixo, marchou cunha sensación de alivio: “Está intacto, o único que se queimou son detalliños”. Ese foi o único dano que provocou o primeiro lume de subsolo que tivo lugar na Coruña nos últimos dous anos, segundo informou o xefe de bombeiros, Carlos García Touriñán. “Non é algo tan raro noutras partes de España, ou incluso de Galicia –puntualizou Touriñán– pero na Coruña hai polo menos dous anos que non viamos un parecido”. O lume de subsolo, como o seu propio nome indica, é aquel que arde por debaixo da superficie, consumindo raíces e outra materia vexetal e extendéndose lentamente. O do domingo pasado fíxoo a través de 3.000 metros de terreo, que incluía a parcela onde se encontra o que antano foi o poblado celta que dominou a zona.

O feito de que o que abrasou o castro fose un incendio deste tipo é importante á hora de evaluar a posibilidade de que o foco fose provocado, porque, segundo explicaron fontes ben informadas, require algo máis que achergar un chisqueiro á maleza seca.

Dous focos

Iso é precisamente o que viron facer algunhas testemuñas da zona a un home de certa idade pasadas as oito da tarde do domingo. En realidade, os bombeiros contabilizaron dous lumes, con focos que se declararon con menos de dez minutos de diferencia. Do primeiro recibiuse aviso no parque da Grela ás 20.13 horas, na zona conocida como Pouporón, cerca do campus de Elviña, Os servicios de emerxencia sofocaron ese lume sen problemas, pero foi entón cando se declarou o seguinte incendio, o de subsolo, a escasa distancia do primeiro.

“Esta clase de lumes comezan como moito a dez o quince centímetros do solo”, explica o xefe de bombeiros. Como toda lapa, a do subsolo necesita osíxeno para a súa combustión, así que só se pode producir en terra revolta ou polo menos que non estea compactada. Aínda que, como xa se dixo, exténdese máis lentamente que un incendio convencional, tamén o proceso que hai que seguir para sofocalo é máis difícil, porque non se pode humedecer a terra simplemente coa agua da mangueira.

O procedemento que hai que seguir é introducir a boca da mangueira dentro do solo cada poucos metros e deixar que encharque o terreo. Así oo fixeron os bombeiros coruñeses, ao longo de dúas horas de traballo. Cando terminaron, consumiran 8.000 litros de agua.

Terreo seco

Segundo os bombeiros coruñeses, a razón pola que o incendio foi posible é que A Coruña viviu un agosto moi seco, en que as precipitacións foron moi escasas. Conforme as datos de Meteogalicia, en agosto só se contabilizaron dous días de choiva, fronte aos cinco que son habituales para esta época del ano. En canto ás temperaturas, agosto tamén foi máis caloroso do normal: 19,9 graos de media fronte aos 19,4 que manexan os meteorólogos como valor estándar. A temperatura máxima rexistrouse precisamente no último día do pasado mes, cando se chegou aos 30 graos.

De aí que a terra estuvese o suficentemente seca como para acoller as lapas. “O que non é normal: aquí, se cavas un pouco no que parece terra seca, enseguida aparece a humidade, sinalou Touriñán. Quizá foi esa mesma humidade a que preveu que houbese máis danos no xacemento arqueolóxico, que non é invulnerable ao lume a pesar dos seus cimentos de pedra. “Podía pasar algo, de calquer maneira, aínda que o feito é que non foi así”, puntualizou Bello.

22/8/10

Os expropiados por Urbanismo en Elviña piden o mesmo trato que ofrece a Xunta

El Ideal Gallego
20/08/10
A CoruñaLorena Fernández > A Coruña

“Cremos que é un bo precedente para nós”. Unha das propietarias de Castro de Elviña que será expropiada polo Concello para construír o parque tecnolóxico da Universidade, Beatriz Abad, considera que o principio de acordo acadado hai dous días entre a Xunta e os afectados pola residencia de estudantes sentará as bases na negociación das compensacións e das condicións de realoxo coa administración local. A dona dunha das tres vivendas que derribará o goberno municipal cree que a opción proposta polo Executivo autonómico ao resto de afectados do núcleo, pola que se lles ofrece un realoxo temporal no entorno, resulta irrenunciable agora para eles. O mesmo opina da cantidade económica que deberán percibir polas súas propiedades, que entende que debe ser idéntica en todos os casos, “independientemente de quen expropie, pois todos están no mesmo lugar, con vivendas e estilos de vida parecidos”.

Pacto anterior > Precisamente, o pacto acordado co anterior bipartito da Xunta pretendía equipar as condicions da docena de expropiados pola ampliación do campus universitario, na que están implicados o Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), a Consellería de Industria e o propio goberno municipal. Nun principio, os diferentes organismos ofrecían cantidades diversas por cada metro cadrado de vivenda expropiado, se ben os afectados conseguiran igualar o importe ata os 800 euros en todos os casos. Pero a chegada do novo Goberno galego deixou en suspenso este compromiso.

Aínda que o delegado do Executivo autonómico na Coruña, Diego Calvo, se comprometeu cos residentes a retomar este pacto, ao considerar razonables as súas esixencias, o documento deberá ser ratificado polo Concello e, en última instancia, pola Universidade.

Segundo Abad, a concelleira de Urbanismo, Obdulia Taboadela, mostrárase disposta nun primeiro momento a acatar o acordo que alcanzaran os veciños co Goberno galego, aínda que, desde hai meses, non volveron ter noticias ao respecto. “Estamos preocupados, porque é certo que a concelleira nos dixo de palabra que ela ratificaría o que acordásemos todos, pero non temos ningún compromiso por escrito nin se volveu a poñer en contacto con nós”, relata a portavoz destas tres familias, que, polo menos, reclama ao goberno municipal que concrete os prazos que manexa para levar a cabo a actuación prevista. Hai tres anos que iniciaron as conversacións coa administración e, por agora, todos descoñecen “cando chegará a carta que diga que hai que abandonar as casas”.

Esixen, por tanto, “un trato digno, polo menos”, xa que entenden que, por moi vantaxoso que sexa o acordo final, “todos perderán seguro calidade de vida”, sinala o seu representante, que lamenta que coas expropiacións perderá algúns dos privilexios dos que goza actualmente, “como vivir en pleno campo nunha cidade como A Coruña”.

19/8/10

A Xunta accede a realoxar de forma temporal aos expropiados de Castro de Elviña no propio núcleo

El Ideal Gallego
19/08/10
A Coruña


Os expropiados de Castro de Elviña para construír a residencia universitaria respiran desde onte algo máis aliviados, ao conseguir arrancarlle ao delegado da Xunta, Diego Calvo, o compromiso de que o seu realoxo temporal se realizará no propio núcleo no que residen desde hai varias décadas e non nos pisos propostos polo Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), na avenida de Salvador de Madariaga. Así mesmo, ambas partes acordaron negociar no prazo dun mes unha proposta de realoxo. Ata entón, o Goberno galego garante aos expropiados que non executará a orde de desaloxo emitida para dous dos propietarios, prazo que expirou o pasado día 14.

Lorena Fernández > A Coruña

“Menos preocupados”. Así saíron onte da reunión co delegado da Xunta, Diego Calvo, os expropiados de Castro de Elviña pola construcción da residencia universitaria. Aínda que os afectados se presentaron no encontro con escasas expectativas, saíron del cun principio de acordo baixo o brazo, a través do que o Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) accede a que o realoxo temporal dos veciños se leve a cabo no propio núcleo, tal como demandaran desde un primeiro momento.
Mentras se levan a cabo os traballos do novo complexo estudiantil, as dúas familias que actualmente residen nas vivendas que deberán ser derribadas poderán trasladarse a outras casas da zona, en vez de aos pisos ofrecidos inicialmente pola Administración galega, na avenida de Salvador de Madariaga. Aínda que os responsables do organismo autonómico manteñen esta opción, agora tamén se ofrecen a pagar aos expropiados o importe de aluguer máximo fixado por ley para que eles mesmos escollan o inmoble no que queren vivir. “Alí hai casas que se encontran deshabitadas e que poden ser alugadas polos afectados”, manifestou o representante do barrio, que considera “que, sen dúbida, o cambio é para mellor, porque alomenos poderán manter os seus hábitos de vida no entorno”.

Acta > A acta asinada polos asistentes á reunión reflexa ademais o compromiso do Executivo galego de non executar a orde de desaloxo, prazo que expirou hai cinco días, sen que se plasme por escrito a proposta de realoxo, para o que ambas partes se fixaron un período dun mes para a súa negociación. Segundo Maceiras, a base deste documento serán as condicións acordadas coa Xunta anterior, que quedaron en suspenso coa chegada do novo Goberno, en 2009, pero que, entre outros puntos, xa prevía a reubicación no entorno. A intención é, a partir do caso concreto das familias afectadas pola residencia, elaborar un “texto básico” que sirva de “marco” para o resto de expropiacións neste lugar, pois na ampliación do campus encóntranse diversas administracións implicadas que, en total, prevén a afectación dunha docena de casas. “O que queremos é que todas as administracións teñan que facer o mesmo á hora de expropiar, para que todos os veciños teñan as mesmas condicións”, manifestou o representante vecinal.

Satisfacción > Para os donos das fincas nas que xa se levou a cabo o levantamento das actas de ocupación, o preacordo acadado con Calvo resulta satisfactorio. “Polo menos quédache a tranquilidade de non estar todos os días pensando sobre cando virán a botarte”, manifestou unha das afectadas, Mercedes Gómez, que adiantou que nestes días comenzará a buscar unha nova casa nas inmediacións á que poder trasladarse xunto a seu pai, Perfecto Gómez, que, no baixo da vivenda na que aínda residen, rexenta o último muíño en activo da cidade.

Outros links:

http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/xunta-paga-realojo-expropiados-elvina/idEdicion-2010-08-19/idNoticia-580952/

http://www.lavozdegalicia.es/coruna/2010/08/19/0003_8677344.htm

http://www.elmundo.es/elmundo/2010/08/18/galicia/1282136371.html

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=489175

http://www.laopinioncoruna.es/coruna/2010/08/19/xunta-retoma-proyecto-anterior-realojar-vecinos-zona/411899.html

15/8/10

Os expropiados de Elviña vixían as súas casas tras concluír o prazo para o desaloxo

El Ideal Gallego
15/08/10
A Coruña


R.L. > A Coruña

Os veciños de Castro de Elviña montaron un dispositivo de vixiancia co que intentarán disuadir á Xunta da súa intención de derribar as súa casas. Onte cumpríase o prazo para que os inquilinos de dúas vivendas, das 12 expropiadas para a construcción da residencia universitaria, abandonen os seus domicilios. “Que manden á Policía se é que teñen valor para facelo, nos esperaremos eiquí a que veñan”, indicaba enoxado un dos expropiados do entorno universitario. Os propietarios néganse a marchar ata que a administración autonómica lles garantice que serán realoxados no entorno, tal e como acordara nun principio coa Xunta do bipartito. Agora, co novo goberno galego, os afectados denuncian que ese pacto se rompeu e o Instituto Galego de Vivenda e Solo ofrécelles pisos de protección oficial en Salvador de Madariaga.
Segundo un dos veciños implicados no desaloxo, Luis Gómez –que debería abandonado a súa casa onte, tras recibir unha acta oficial na que se lle daba de prazo un mes para saír do seu domicilio–, continuarán montando gardas para evitar o paso das máquinas da Xunta. “Diego Calvo asegurounos que ata que nos reciba non haberá ningunha demolición, pero do único que temos constancia oficial é do noso desaloxo”, explica.

Neste sentido, o popular recibiraos o próximo día 18 co obxectivo de solucionar o abandono destes inmobles e o realoxo nun lugar do barrio. O problema reside en que a zona na que pensan reubicar aos damnificados e o diñeiro que lles ofrecen por cada metro cadrado das súas vivendas. “Dábannos por 80 metros cadrados 47.000 euros, un pouco máis de sete millóns de pesetas e para comprar un piso en Salvador de Madariaga, o que queremos é vivir no noso barrio e coas mesmas comodidades”, sinala Gómez.


Proxecto > Os residentes advirten de que nun primeiro momento a construcción da residencia ía acompañada dunhas vivendas que se otorgarían aos perxudicados pola expropiación. “Como mínimo iso sería máis xusto que mandarnos a outro barrio e con peores condiciones de vida”, sentencia Gómez. Por outro lado, respecto á postura da concelleira de Servicios Sociales, Silvia Longueira, que tendeu a man aos expropiados a semana pasada, os veciños esixen que o Concello se involucre en maior grado no conflicto. Sosteñen que como coruñeses que son deberían estar mellor representados polo goberno local. “O Concello podería decirlle á Xunta que non acepta estes realoxos noutra parte da cidade, por exemplo”, sinala Gómez. Así mesmo, outro dos residentes de Elviña que debería deixar a súa propiedade, Perfecto Gómez, aseguraba onte que non ten a intención de facelo e tamén montou garda no porche da súa vivenda “polo que poida pasar”. Haberá que esperar á próxima semana para saber se se fan efectivas as expropiacións antes de acadar un acordo co delegado da Xunta na Coruña. Os afectados pediranlle a Calvo que recupere ol plan do pacto que acordaron co anterior goberno bipartito. En dito acordo planteouse a posibilidade de abonar por metro cadrado, unha cantidad superior aos 800 euros por metro cadrado.

Outros links:

Veciños de Elviña vixiarán para evitar os desaloxos

Xornal de Galicia
15/08/10
A Coruña
A Xunta prometeulles que non botarían a xente ata a reunión dos afectados co delegado Diego Calvo
S. da Pena

Mañá cúmprese o prazo dado polo Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) para que dúas das once familias afectadas polas expropiacións para a residencia universitaria no barrio coruñés de Elviña-Castro abandonen os seus fogares. A pesar de que a Xunta se comprometeu cos veciños a non acometer o mandato mentres non se produza unha reunión co delegado Diego Calvo, os afectados non se fían e advirten de que montarán un pequeno retén xunto ás dúas primeiras vivendas ameazadas para evitar sustos.

Tras tres anos metidos en litixios para reclamar o realoxo na contorna e uns prezos xustos e unha visita en masa ao despacho do delegado da Xunta de Galicia na Coruña, Diego Calvo –que segundo afirmaron persoas do seu departamento estaba de vacacións–, dúas familias atópanse con que o seu desaloxo debería facerse efectivo mañá sen conseguir nada do prometido.

Neste sentido, o presidente da Asociación de Veciños Elviña-Castro Os Rexumeiros, Carlos Maceiras, sinala que, segundo o Executivo autonómico, se paralizaron os desafiuzamento mentres non se produza a reunión dos veciños con Calvo, que está prevista para o próximo mércores pola mañá.

“Eles dixeron que non habería nada este sábado pero non o cremos e haberá un retén de garda arredor das casas que, no caso de pasar algo, avisará ao resto dos veciños”, explica Maceiras sobre o operativo de vixilancia.

Acordos inservibles

O representante veciñal aclara que non confían na palabra do Goberno galego porque no pasado, o propio Diego Calvo e un representante do IGVS, xa se comprometeran a non desaloxar a ninguén mentres non se firmaran uns documentos preparados polo bipartito. “Non temos confianza ningunha”, insiste.

A parte da protección das vivendas durante o día de mañá, Maceiras di que non teñen pensado outro tipo de actuacións como a visita á Xunta de hai dúas semanas, ata o día 18. “A nós parécenos que temos que reunirnos con Calvo que é o máximo responsable da Xunta na provincia da Coruña; está por riba de todos e se hai que dar unhas directrices as dará él”, sentenza Carlos Maceiras.

Porén, o muiñeiro do barrio e outra familia estarán a expensas do que suceda mañá. Segundo denunciaba Luis López durante a protesta no edificio da Administración autonómica na Coruña hai dúas semanas, á súa nai dánlle “sete millóns e medio por unha vivenda de 80 metros cadrados”. Como contrapartida, se lles ofreceu un piso na rúa Salvador de Madariaga, pero sería máis caro e téñeno que pagar.

Na construción da futura zona residencial de Elviña-Castro, que a pesares de contar cun presuposto de 24 millóns prexudicará economicamente a moitos veciños, están implicados o IGVS, a Consellería de Vivenda, a Universidade e o Concello de Coruña.

O derradeiro adeus aos recordos de Elviña

La Opinión de A Coruña
15/08/10
A Coruña

Os afectados pola residencia universitaria reclaman á Xunta un realoxo no entorno de Castro, como acordaran co bipartito, e rexeitan os pisos de Salvador de Madariaga

Seguen loitando, aínda que, máis que nunca, ven unha solución favorable aos seus intereses tan lonxe como cerca a demolición das súas casas e recordos. Os afectados pola construcción da residencia universitaria aseguran que non se opoñen ás expropiacións, pero esixen que os realoxen no entorno no que se criaron, como lles prometera o bipartito da Xunta, e non de aluguer nun piso da avenida Salvador de Madariaga, sen natureza ao seu arredor e sen sitio para coidar dos seus animais

Gemma Malvido A Coruña

Piden para eles a mesma protección que un baluarte que apareza baixo terra. Din que non se opoñen á expropiación, saben que as súas casas frenan agora o avance da Universidade, pero non se poden explicar como a Xunta pode obrigarlles a vivir nun piso cando levan toda a súa vida vindo o campo crecer, criando animais e mantendo en pé os negocios que, xa os seus ancestros iniciaran.
Os afectados pola construcción da residencia universitaria non entenden como, se a Xunta lles expropia máis de seis mil metros cadrados non ten nin noventa para facerlles unhas casiñas nas que poidan vivir sen afastarse do que, desde sempre, foi o seu fogar.O que máis lles doe é ver como se esgota o tempo sen poder facer nada máis que esperar a que entren as pás a levarse todos os seus recordos, os seus esforzos e sudores por diante, para deixar o terreo como se nunca estivera alí.


Conseguiran un acordo co goberno bipartito da Xunta para ser realoxados no seu entorno, que é o único que piden, agora que xa non poden salvar as súas casas da queima; pero coa entrada do PP no Executivo autonómico ese pacto foi obviado e o único que lles ofrece o Instituto Galego de Vivenda e Solo é un pouco de diñeiro -algo máis de 300.000 euros por tres casas con terreo- e un aluguer reducido nun piso de protección oficial na avenida Salvador de Madariaga, sen xardín que coidar nin sitio para seguir coidando uns animaies que lles parecen xa "da familia".Teñen claro que eles, das súas casas e polas boas, non pensan marchar sen unha solución que lles satisfaga, pero saben que, desde onte, o tempo corre na súa contra e que, en calquera momento, poden entrar as pás nuns terreos que non saben xa ata qué punto lles pertencen. Esperan que non pase nada irremediable ata o próximo mércoles, cando os recibirá o delegado da Xunta na Coruña, Diego Calvo.

13/8/10

O proxecto prevé a conservación dos lavadoiros de San Vicente de Elviña, Feáns e Palavea

El Ideal Gallego
13/08/10
A Coruña
L.F. > A Coruña

A idea do Concello de privatizar o servizo de mantemento de todas as fontes da cidade, non só prevé a conservación dos elementos ornamentais. Na relación elaborada polo goberno municipal, inclúense algúns dos lavadoiros tradicionais, que se encontran ubicados nos escasos núcleos rurais que aínda perviven na cidade, como Feáns, San Vicente de Elviña ou Palavea. En moitos casos, estas estruturas forman parte do patrimonio cultural do barrio e aínda hai veciños que se sirven deles. Os lavadoiros carecen de dispositivos de bombeo, polo que a conservación será unicamente estrutural e de control das augas.

10/8/10

Propietarios ao son do "non nos moverán"

La Opinión de A Coruña
10/08/10
A Coruña

Os veciños de Elviña desafían á Xunta e anuncian a permanencia nas súas casas ata que haxa un texto firme de realoxo

De mudanza a ningunha parte. Así se plantexan a xornada do sábado os veciños expropiados da zona de Elviña. Os propietarios néganse a cumprir o prazo que a Xunta lles deu hai un mes para abandonar os seus fogares e que finaliza o próximo sábado. Os afectados esixen un texto que contemple un realoxo provisional na zona, tal e como prometeu a Xunta, e non en Salvador de Madariaga, tal e como pretende agora o Goberno galego. A reunión con Diego Calvo farase esperar ata o próximo día 18

Judit Esteve A Coruña

Os veciños expropiados pola Xunta en Elviña para poder construír a residencia universitaria pública ratificáronse onte no seu propósito de continuar nas súas vivendas ata que a Administración autonómica cumpra "co acordo inicial" e lles outorgue unha casa provisional "nas inmediacións do barrio" ata que se realice o realoxo definitivo, tal e como comentou o representante da asociación veciñal, Carlos Maceiras.

Os propietarios teñen de prazo ata este sábado para abandonar as súas casas, mentras que a reunión co delegado provincial da Xunta, Diego Calvo, na que se debería chegar a un acordo de realoxo, non se celebrará ata o próximo día 18. Deste modo, os propietarios das vivendas desafiuciadas deberían abandonar os seus fogares catro días antes de que se celebre a reunión na que a Xunta se comprometeu a dar unha solución para o realoxo provisional.

O Goberno autonómico contactou cos veciños de Elviña para anunciarlles que a data para abandonar as vivendas sería este sábado día 14 de agosto, aviso que tivo lugar "hai un mes", tal e como argumentou o portavoz dos residentes no barrio, que calificou o prazo como "unha agresión". O presidente da asociación de veciños denunciou o incumprimento deste pacto por parte da Xunta co argumento de que o ente pretende "un realoxo provisional en Salvador de Madariaga", algo ao que os veciños se negan en rotundo porque a promesa inicial foi "a búsqueda dunha vivenda no barrio de Elviña".


Os veciños quéixanse, en abril, ante a iniciativa de expropiación da Xunta. / Eduardo Vicente


O texto inicial outorgaba aos veciños o dereito de non abandonar as súas casas sin firmar antes un documento de realoxo, que ademais debía efectuarse "na mesma zona" onde o Goberno autonómico levou a cabo as once expropiacións, segundo denunciou Maceiras.

"Non nos iremos das nosas casas ata que non teñamos un texto de realoxo provisional na mesma zona debaixo do brazo", sentenciou Maceiras. O portavoz dos afectados quixo deixar claro que os veciños non se negan a continuar coas negociacións, senón que rexeitan saír dos seus fogares antes de lograr un acordo definitivo. Maceiras argumentou esta decisión colectiva e alegou que se se van "antes de tempo" a Xunta se olvidará deles e os tomará por "parvos".

Os afectados están "pendentes do día 14 de agosto", apostillou Maceiras, á vez que indicou que ese día estarían todos os veciños "alerta" ante o que poida suceder nalgunha das vivendas. O portavoz dos propietarios desafiuzados añadiu que o sábado os residentes no barrio estarán "atentos aos seus móbiles". As once familias sobre as que pesa a orde de desaloxo estarán perfectamente comunicadas ao largo da xornada na que vence o prazo para abandonar os seus fogares.

Os residentes de Castro de Elviña tomaron "unha medida previa hai dúas semanas", segundo relatou Maceiras. Uns trinta residentes citáronse o pasado venres 23 de xullo para presentarse no despacho do delegado provincial. Os afectados ían con intención de non saír de alí "sen un acordo co representante provincial", declarou o portavoz dos expropiados, á vez que lamentou que aquel día Calvo estivese "de vacacións", polo que os residentes abandonaron a oficina do delegado provincial. Maceiras declarou que a situación no barrio é de "tranquilidade", á vez que mostrou o seu desexo de lograr un acordo.

6/8/10

O 100% dos veciños de Castro de Elviña rexeitaría mudarse de barrio

El Ideal Gallego
06/08/10
A Coruña

L.F. > A Coruña

A negativa das dúas familias de expropiados pola residencia universitaria, que o día 14 deberán abandonar as súas casas, a abandonar o núcleo de Castro de Elviña non é illada. O resto dos seus veciños tamén se mostran reacios a deixar a zona, un dos últimos ámbitos rurais da cidade, en perigo de desaparición, ante a expansión da entidade docente e outras infraestruturas. Así o revela un estudio elaborado pola delegación do Colexio de Arquitectos (COAG), que sinala que o 100% dos residentes neste entorno síntese satisfeito co lugar no que vive e non preferiría residir noutro barrio nin noutra localidade. A análise, enmarcada no proxecto “A cidade dos barrios”, que desde hai meses sesenvolve a entidade, sinala tamén que o ambiente e o marco de relación cos seus conveciños é o aspecto máis valorado polos habitantes. Ata un 84% das persoas consultadas comparten esta opinión, expresada xa por un dos afectados polo derrube da súa casa, Perfecto Gómez, que ante o ofrecemento da Xunta de ser realoxado nun piso da avenida de Salvador de Madariaga se mostrou escéptico sobre as súas posibilidades de adaptación, ante o cambio de estilo de vida. “O falar cos veciños todos os días, o plantar a horta ou moer o millo agora acabouse”, manifestaba.
Costumes > Como mostra dos costumes, a enquisa realizada demostra que sete de cada dez veciños se desprazan cada día entre un e dous kilómetros camiñando, un resultado practicamente oposto aos obtidos noutros puntos da Coruña, onde os cidadáns confesaron cubrir andando apenas 500 metros cada día.

Con todo, os veciños tamén se mostran moi críticos ao indicar de forma maioritaria o seu descontento cos equipamentos e servizos dos que dispón o núcleo, que en moitos casos resultan básicos, como unhas boas comunicacións ou unha rede de saneamento ou alumbrado completa. Detrás do 67% que sinala que este aspecto é a principal desvantaxe que existe á hora de residir en Castro de Elviña, encóntrase outro 25% en desacordo coas estruturas do barrio, marcado pola dispersión entre todas as súas vivendas.

Pese ás diferencias existentes entre este núcleo tradicional e o resto de espacios urbáns, os veciños da zona din sentirse moi vinculados coa Coruña, unha cuestión que na práctica totalidade dos casos se debe a motivos laborais e tamén de ocio. Desta forma, cerca da mitade dos habitantes pasean pola zona centro polo menos unha vez cada mes, se ben o 38% faino en máis dunha ocasión á semana.

5/8/10

Os expropiados de Elviña avisan de que loitarán ata o final polas súas casas

Ideal Gallego
5/08/2010
Redacción

«Estamos dispostos a poñernos diante das máquinas para evitar que derruben as nosas casas». Un dos dous expropiados de Castro de Elviña que xa recibiron a orde de desaloxo da súa vivenda para o día 14, Lois Gómez, avisou onte de que tratará de impedir custe o que custe a demolición da propiedade se antes non se produce un acordo coa Xunta, que, entre outras cuestións, debería garantir o seu realoxo no núcleo. No outro inmoble que deberá quedar libre en menos de dez días, os seus propietarios, Mercedes Gómez e o seu pai, Perfecto Gómez, comparten a mesma postura que o seu veciño. Consideran que a forma de proceder do Goberno galego neste asunto foi, como mínimo, «irrespetuosa», pois en ningún caso, segundo denuncian, tívose en conta a súa opinión. Por iso, aseguran que farán todo ou ruído que sexa necesario para facer valer as súas reivindicacións.


As queixas á xestión dos responsables autonómicos son diversas, aínda que destacan que a falta de información e de consideración ao sentir dos afectados foi a tónica xeral durante os dous anos nos que se prolongaron as negociacións, cuxo punto final, se non o evitan antes, será o traslado destes tres residentes a dous pisos da avenida de Salvador de Madariaga, aos que accederán en réxime de aluguer, xa que non se lles ofreceu a opción de compra, confirmaron.

Muiñeiro
Que fago eu nun piso, que aínda por riba teño que pagar tódolos meses, pregúntase Perfecto Gómez; a piques de cumprir 80 anos, non concibe outra forma de vida fóra do núcleo no que residiu durante décadas e no que aínda se mantén activo grazas ao muíño que nos baixos da súa casa segue explotando e ao que boa parte da veciñanza leva as súas espigas de millo para transformar en fariña. É certo que o Executivo galego tivo en conta o cesamento do negocio á hora de calcular as indemnizacións, pero, para a familia, a cantidade resulta irrisoria. O negocio valórano tan só nun millón de pesetas (6.000 euros), vese claro a pouca consideración que teñen cara ás persoas, sinala a súa filla.


De feito, ao fío deste tema, os residentes poñen sobre a mesa outra cuestión que, baixo o seu punto de vista, non se abordou nin por parte da Administración autonómica nin tampouco da local: a conservación dos núcleos tradicionais. Luís Gómez lembra que nin de lonxe a superficie dos pisos que a Xunta porá á súa disposición compensará os máis de 6.000 metros cadrados que entre os inmobles e as leiras lindeiras serán absorbidos para a construción da residencia universitaria, nas que ambos os afectados teñen hortas das que se autoabastecen practicamente todo o ano. A este espazo súmanse outros 41.000 metros cadrados, procedentes de terreos que serán expropiados tamén a outros veciños de Castro de Elviña.

Segundo entende este residente, a actuación profundará aínda máis na destrución dun dos poucos ámbitos rurais que quedan na Coruña. É precisamente aquí cando reclama a intervención do Concello, pois, indica, no PXOM, Busquets apostaba claramente pola recuperación dos espazos tradicionais, todo o contrario do que se está a facer no Castro.

Xuntanza
Os afectados apelan á reunión que terán o día 18 co delegado da Xunta, Diego Calvo. No encontro, volverán retomar a formulación inicial, baseado en conseguir que o realoxo se produza na zona. Sería, comentan, a solución menos mala, que, por outra banda, aparece recollida na normativa que rexe a ampliación do campus universitario e que, din os veciños, a Xunta négase a acatar de maneira evidente.

Se esta premisa non chega a cumprirse, os expropiados aseguran que loitarán até o final para impedir os derrubes. Solicitan, para iso, o apoio de todo o barrio, que, segundo expresa Lois Gómez, tamén ten a espada de Damocles enriba, xa que a expansión da institución docente é un feito. Este non é un problema individual, é de todo o Castro de Elviña, conclúe.

4/8/10

Veciños de Elviña piden que se pare o desaloxo de 2 familias

La Opinión de A Coruña
04/08/10
A Coruña

Os afectados mostran o seu rexeitamento a abandonar as súas vivendas e piden un "prezo xusto" para ceder as súas propiedades ou aceptar o realoxo

EUROPA PRESS Veciñnos do barrio coruñés de Elviña-Castro, afectados polo proceso de expropiacións para a construcción da futura residencia universitaria da Coruña, esixido que se paralice o desaloxo de dúas familias, previsto para dentro de quince días.

Nun comunicado, sinalan que dúas das 11 familias afectadas polas expropiacións recibiron o aviso do Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) "polo cal se lles indica que quedan dúas semanas para cambiar de dirección", precisan.

Os afectados mostran o seu rexeitamento a abandonar as súas vivendas e piden un "prezo xusto" para ceder as súas propiedades ou aceptar o realoxo.

Ademais, critican a actuación da Administración nestes tres anos de litixios e sosteñen que o seu obxectivo foi "conseguir novas vivendas no entorno da futura área da residencia" e un "prezo de mercado" polas súas actuales casas.

Servicios Sociaies asumirá o realoxo provisional de Elviña se a Xunta non o fai

El Ideal Gallego
04/08/10
A Coruña

L.F. / H.H. > A Coruña

Os expropiados dos terreos de Castro de Elviña nos que se construirá a nova residencia universitaria, que deberán abandonar as sús casas o día 14 en virtude da orde emitida pola Xunta a mediados do mes pasado, recibiron onte o apoio do Concello. A concelleira de Servicios Sociais, Silvia Longueira, aproveitou unha comparecencia pública para ofrecer aos afectados todos os medios dispoñibles por parte do seu departamento, pese a que tamén quixo aclarar que o conflicto excede as competencias da administración municipal. “Non é un tema que me competa, pero estamos dispostos e preparados a axudar no caso de que se execute a orde de desaloxo”, indicou a edil, que, con todo, urxiu o Goberno galego a ofrecer unha solución efectiva aos veciñnos que deberán abandonar as súas vivendas en a penas dez días. Entende que o goberno local ten polo menos a “obriga moral de axudar” a estas persoas, por tratarse de residentes no municipio coruñés.

Emerxencia
> Así, a socialista non descartou a posta en marcha de certos mecanismos de emerxencia, como un realoxo provisional en vivendas municipais, en caso de que os residentes non acaden un acordo co Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), organismo autonómico que se encontra á frente das negociacións. Ante a advertencia dos expropiados de endurecer as súas protestas en caso de que a reunión fixada para o día 18 co delegado territorial da Xunta, Diego Calvo, non teña resultados satisfactorios para os seus intereses, Longueira expresou o seu respaldo a estas accións, sempre que sexan legais. “Desde a legalidade, o Concello está cos veciños e apoiará calquer tipo de reivindicación”, manifestou.

De maneira máis escueta pronunciouse sobre este asunto a Xunta, que, ante o aviso dos afectados de que incumplirán a orde de desaloxo ata que exista un acordo de reubicación en firme, argumentou que a data marcada inicialmente para proceder ao desafiuzamento é “tan só de carácter orientativo”. Con esta explicación, fontes do gabinete autonómico deixaron entrever que non forzarán o desaloxo do par de familias afectadas ata que ambas partes consensúen os untos do traslado e, tamén, as compensacións económicas que a Administración deberá abonar aos particulares polas súas propiedades. O portavoz veciñal do núcleo, Carlos Maceiras, confirmou ter recibido por parte do Executivo galego este compromiso, se ben dixo non fiarse. “Levamos tanto tempo negociando e fomos enganados tantas veces que xa non cremos ningunha promesa que nos fagan se non é por escrito”, apuntou.

Salvador de Madariaga
> En todo caso, o Goberno galego quixo deixar claro que, “desde un principio” ofreceuse un aloxamento alternativo ás dúas familias que deberán abandonar as súas casas en dez días en sendos pisos da avenida de Salvador de Madariaga. Non obstante, polo momento aínda non está decidido se o acceso a estes inmobles se realizará en réxime de aluguer ou de compra. Así mesmo, os veciños esixen que o realoxo se faga no entorno de Castro de Elviña.

3/8/10

A Xunta dá de prazo ata o día 14 para que dous dos expropiados de Elviña abandonen as súas casas

El Ideal Gallego
03/08/10
A Coruña


A entidade veciñal avisa de que se incumprirá a orde, xa que non hai acordo de realoxo

A dúas das familias de Castro de Elviña afectadas polas expropiacións da residencia universitaria quédanlles a penas dez días para abandonar as súas casas. O prazo que expira o día 14 foi fixado pola Xunta a mediados do mes pasado, cando se procedeu ao levantamento de actas, pese a que o acordo de realoxo provisional aínda está en fase de negociación. O presidente da entidade veciñal, Carlos Maceiras, mostrou o seu desacordo con esta medida adoptada de maneira unilateral. Por iso, informou de que ningún dos afectados acatará a orde de desaloxo antes de que se produza a reunión co delegado territorial da Xunta, Diego Calvo, fixada para o 18 de agosto.


Lorena Fernández > A Coruña


O conflicto entre os expropiados de Castro de Elviña pola construcción da residencia universitaria e a Xunta enquístase, despois de que o Goberno autonómico concedese a mediados de xullo un prazo dun mes para que dúas das familias afectadas abandonen as súas casas, pese a que aínda non se cerrou ningún acordo de realoxo. A a penas dez días de que finalice este período, o presidente da asociación de veciños do barrio, Carlos Maceiras, avisa de que a orde non será acatada, polo menos ata que o delegado do Executivo galego, Diego Calvo, lles ofreza algunha explicación “convincente”, nuhna reunión que terá lugar o día 18, catro días despois de que expire o prazo marcado.


Para o representante veciñal, a decisión da Administración constitúe unha “medida de presión máis” encamiñada a que os residentes acaten as condicións de realoxo propostas e renuncien á súas reivindicacións. “A Xunta pretende trasladar a Salvador de Madariaga a estes expropiados sen que eles, nin o resto do grupo, estéan de acordo nin firmasen nada”, denuncia.


Incumprimentos > Maceiras considera que os responsables galegos buscan “acadar de maneira individual o que non son capaces de forma colectiva”. Porén, advirte de que este modo de proceder contradí todas as promesas expresadas desde a Xunta, que, entre outros puntos, pasaban por favorecer a reubicación dos expropiados no entorno, tal como estes pactaran co anterior bipartito, antes do cambio de Goberno. O preacordo incluía tamén o aumento do prezo que lles abonaría a Administración por metro cadrado, ata superar os 800 euros no caso do terreo edificado, co obxectivo de achegarse ao que debían pagar os desaloxados pola súa nova vivenda de protección oficial, entre 900 e 1.200 euros o metro, o acceso do cal se lles facilitou. No caso das fincas, o prezo sería de 105 euros. Se ben os residentes sempre calificaron estas condicións como “as menos malas”, agora esixen o seu cumprimento, pois dudan de que os dirixentes galegos conten con outro plantexamento mellor para os seus intereses.


Mobilizacións > Ante esta situación, os afectados barallan emprender novas medidas de presión para defender os seus dereitos. “Van aviados se pensan que imos tragar con todos os agravios que estamos a sufrir”, expresa Maceiras, que adianta que a súa vontade e a do resto do barrio é a de emprender accións máis alá da colocación de pancartas tanto en Alfonso Molina como nas inmediacións do campus de Elviña. “Cortes de tráfico, encerros en calquera sitio...”, relata o representante da vecindade, que recorda que xa o mes pasado, a modo de “aviso”, protagonizaron un breve encerro no despacho de Calvo, que forzou o encontro que manterán en breve. Non obstante, as críticas dos expropiados tamén van dirixidas ao Concello e á Universidade, aos que acusan de abandonar “á súa sorte” os veciños, nun problema “creado polas tres institucións”.

Incertidumbre sobre los plazos para la residencia universitaria

O acordo entre o Goberno galego e a Universidade rubricado no mes de xuño polo que a segunda se comprometía a encargarse da construcción da residencia universitaria e o primeiro, déa o seu posterior mantemento supoñía o desbloqueo do proxecto, despois de meses paralizado. Porén, os avances desde entón foron nulos. A decisión do Consello da Xunta de aprazar a adxudicación da obra polo menos ata setembro supón un novo retraso na creación deste servicio para os estudantes. Desde a institución docente lamentan esta decisión pois conlevará a pérdida da partida económica consignada para 2011.

Reportaxe: ELVIÑA TERRA DE ESPOLIOS

31/7/10

Veciños de Elviña terán que deixar as casas en quince días

Xornal de Galicia
31/07/10
Galicia

Uns 30 veciños deste barrio coruñés tentaron pecharse onte en dependencias da Xunta para paralizar o desaloxo

Sonia Dapena

Os veciños de Elviña-Castro afectados polo proceso de expropiacións para a construción da futura residencia universitaria da Coruña acudiron onte ao edificio da Xunta na cidade para intentar pecharse no despacho do Delegado provincial, Diego Calvo, ao que esixen que paralice o desaloxo de dúas familias, que está previsto para dentro duns quince días. Os afectados, que recibiron as actas do Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) para deixar as súas casas no prazo dun mes hai cousa de dúas semanas, néganse a marchar e piden un prezo xusto por ceder as súas propiedades ou aceptar o realoxamento.

Logo de pasar tres anos en litixios co fin de acadar novas vivendas na contorna da futura área residencial e un prezo de mercado polas súas terras, a Administración parece gañarlle a partida aos veciños de Elviña-Castro. Dúas das once familias que quedarán sen fogar para levar a cabo o proxecto xa recibiron o aviso do IGVS polo que lles indican que quedan dúas semanas para cambiar de dirección.

“Tíñamos o compromiso de Diego Calvo e dun representante do IGVS de non desaloxar a ninguén mentres non se firmasen uns documentos preparados polo Goberno bipartito pero o Instituto levantou actas e intentou colarnos o desaloxo nun mes, co cal incumpren o acordado”, explica o presidente da Asociación de Veciños Elviña-Castro Os Rexumeiros, Carlos Maceiras. De feito, o acordo coa Consellería de Vivenda do anterior Executivo aseguraba a construción de novas casas na zona, antes de botar fóra aos veciños.

Promesa dunha resposta

Dada a indefensión na que se atopan, arredor duns trinta habitantes do pobo achegáronse onte á delegación da Xunta na Coruña para esixirlle a Calvo a paralización duns desaloxos que incumpren o compromiso entre as partes. Pero, segundo fontes da Xunta o delegado atópase de vacacións ata mediados de agosto, xusto despois de que se produzan as primeiras expropiacións forzosas, polo que unha representante do Executivo comprometeuse cos veciños a ter resposta nos próximos días.

“Queremos que se paralice a orde, se retomen as negociacións e se cumpran os compromisos adquiridos”, insiste Maceiras, que avisa de que as Administracións –IGVS, Consellería de Vivenda, Universidade da Coruña e Concello, todos implicados na futura obra, licitada por 24 millóns– só teñen dúas formas de sacalos das súas casas: polas boas ou “cos pés por diante”.

A nai de Luís Gómez será unha desas primeiras desaloxadas, pero só lle ofrecen “sete millóns e medio por unha vivenda de 80 metros cadrados”. “Tecnicamente, é posible facernos outras casas pero non queren, ofértannos pisos na rúa Salvador de Madariaga pero temos que pagalos”, comenta Gómez, acompañado por uns amigos que consideran a situación unha inxustiza. Luis advirte de que terán que quitalo da casa pola forza.

Pola súa banda, Manuel López perderá tres pisos e unha terra de máis de 1.000 metros cadrados por 350.000 euros. “Isto é como estar no corredor da morte pero sen saber cando vas morrer; eu xa tiven un infarto polos desgustos porque fixemos todo co noso sacrificio e pouco a pouco e agora nos rouban”, confesa López co nerviosismo no corpo.

A preguntas de Xornal, o representante veciñal recoñece que non confían moito na Xustiza porque levan “20 anos con recursos sen resolver” debido aos distintos procesos de expropiación que sufriu o pobo. “Cremos que incluso hai casos de prevaricacións porque se concedeu unha licenza de obra cando a residencia non cumpre coa normativa municipal”, denuncia Maceiras.

30/7/10

A Xunta “aparca” a residencia de Elviña e pon en risco o orzamento universitario

El Ideal Gallego
30/07/10
A Coruña

M. Pérez > A Coruña

Parece que as obras da residencia pública de Elviña tampouco empezarán este verán e desde a Universidade empezan a perder a paciencia. Onte mesmo esperábase que o Consello de Goberno da Xunta aprobase a adxudicación da obra, pero tampouco. Por ese motivo, o secretario xeral da entidade educativa, Carlos Amoedo, prevía que haxa que esperar “até setembro” para que continúe o proceso, de forma que a partida que se debía destinar a sufragar os traballos, prevista para 2011 “pérdese”. Desde hai máis dun ano leva a empresa encargada deste proxecto esperando recibir o documento que lle permita empezar a construír e segue aguardando aínda unha resposta do Instituto Galego de Vivenda e Solo –dependente da Consellería de Infraestruturas– Moitos quéixanse de que as demoras obedecen a problemas económicos e outros de que o Executivo galego actual plantexa problemas á infraestrutura, pero todos coinciden en que cada día que pasa A Coruña sen un aloxamento público vai en perxuízo do seu sistema de educación superior e da cidade en xeral.

Esta nova infraestrutura podería albergar a 600 alumnos, unha cifra que, segundo mencionaron en reiteradas ocasións fontes cercanas á Universidade sería insuficiente tendo en conta o total de matriculados, que ascende a máis de 24.000 persoas este ano. Aínda así, o vicerreitor de Infraestruturas, Xosé Lois Martínez, manifestou en distintas ocasións que esta carencia será aínda máis decisiva nun futuro próximo, coa entrada en vigor do Espacio Europeo de Educación Superior. E é que coa adaptación a Bolonia, A Coruña verase obrigada a competir “en inferioridade de condicións”, non só co resto de universidades do país –hai que recordar que é a única que non conta con aloxamento público–, senón tamén coas do resto dun continente onde, co novo plan, os alumnos terán unha mobilidade moito maior.

O problema de que a Universidade non teña unha residencia para os seus matriculados é un conflicto que afecta tamén á economía dos alumnos na cidade, xa que a maior parte das facultades están lonxe do casco urbán e estes vense obrigados ou ben a facer un largo traxecto a diario ou a pagar un aluguer. No caso de que la elección sexa abonar a renta dun piso cercano ao campus, tal como declarou no seu momento Martínez, “están nunha das cidades con alugueres máis caros de Galicia”. Se a elección é desprazarse en bus cada día, o problema é similar, xa que, tal e como denuncian os estudantes desde hai anos, a Universidade non conta cun servicio de transporte urbán gratuito.