11/5/11

San Vicente e Castro en Elviña: Á sombra das facultades

La Opinión de A Coruña

09/05/2011

A Coruña


A Creación da Universidade da Coruña a comezos dos anos noventa modificou dun modo radical a vida dos habitantes dos núcleos de San Vicente e Castro de Elviña, dúas zonas rurais que ata entón viviran case á marxe da cidade pese á súa proximidade ao casco urbán.


José Manuel Gutiérrez / A Coruña


A construción das escolas de Aparexadores e de Arquitectura foi, antes da aparición da propia Universidade, un avance de no que acabaría convertíndose esta parte do municipio, hoxe cuberta de centro docentes e de vivendas destinadas a aloxar miles de estudantes, que se distribúen de forma desordenada pola ladeira do monte da Zapateira.


A falta de control sobre esta zona permitiu que ao longo dos últimos anos un bo número de fincas se transformasen en residencias para estudantes de carácter ilegal e que ofrecían aloxamento en galpóns de tamaño reducido e en condicións precarias, en ocasións adosados a vivendas nas que moraban os arrendatarios. Este fenómeno é unha consecuencia da carencia dunha residencia pública universitaria na cidade, na que o proxecto posto en marcha polo anterior Goberno autonómico quedou paralizado.


Núcleo de Castro de Elviña, cos edificios universitarios ao fondo. / Víctor Echave


Esa iniciativa, que fixo necesarias expropiacións en Elviña, xerou unha intensa polémica entre os afectados. A relación entro os dous antigos núcleos rurais e a Universidade é precisamente unha das procupacións de ambas partes, que destacan a necesidade dunha convivencia harmónica que respete os seus respectivos intereses.


Os veciños laméntanse do escaso eco que teñen as súas peticións no Pazo Municipal, ondo ao longo dos últimos anos intentaron sen éxito entrevistarse co alcalde para mostrarlle as súas reclamacións. Entre as que efectúan ao Concello coruñés se encontra a necesidade de efectuar limpezas e trabllos de mantemento periódicos nas gabias e camiños da zona, así como a construción de redes de canalización das augas pluviais para impedir que as estradas se aneguen na época da forte choivas.


Tamén esixen os residentes en San Vicente e O Castro a instalación do alcantarillado nos puntos que carecen deste servicio, ademais da renovación do asfaltado para eliminar os baches nas vías que recorren o barrio.


En relación co tráfico, os veciños advirten da necesidade de que se instalen señais ou bolardos que impidan o estacionamento de vehículos en camiños peatonais que na actualidade se ven invadidos polos numerosos coches e motos que acuden aos centros docentes de Elviña e A Zapateira, as dúas zonas nas que se divide o campus universitario.


Que piden os veciños?O barrio


As anteriores eleccións


As propostas dos partidos