30/5/13

Manifestación contra os despexos de vivenda en Elviña e Eirís

Os veciños de Elviña volverán saír á rúa para buscaren unha solución aos trece desaloxos por mor das obras do Ofimático. E desta volta non camiñarán sos, farano acompañados por compañeiros de Stop Desahucios.

O que demandan, o que todos os veciños demandamos, é unha saída digna para as trece familias que teñen orde de abandonar as súas casas. A día de hoxe cinco delas xa teñen mandado xudicial de despexo nas súas casas.

O único diálogo firme que puideron manter agora co goberno municipal da Coruña foi o xudicial. Fronte ás promesas de buscar solución, o Goberno Municipal da Coruña deu como único paso o envío ao xulgado dun requirimento para botar das súas casas as familias que se negan a marchar.