23/11/10

Expropiados de Elviña recurren ante o Superior os prezos que pagou a Xunta

La Opinión de A Coruña
20/11/10
A Coruña
Os afectados denuncian que o Goberno autonómico adquiriu os terreos para construír unha residencia universitaria por 105 euros o metro cadrado, mentras que os peritos o taxan en 518
Tania Suárez > A Coruña
As familias ás que a Xunta expropiou 45.000 metros cadrados de solo para construír unha residencia universitaria en Elviña presentaron un recurso ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Os afectados, que son propietarios de 64 parcelas na zona, esixen aos xuíces que investiguen por que o Goberno galego lles pagará 105 euros por cada metro cadrado dos seus solares cando os peritos o taxan en 518 euros. O Executivo autonómico, segundo denuncian os perxudicados, abonaralles un prezo cinco veces inferior ao estimado polos profesionais.
O Instituto Galego de Vivenda e Solo iniciou en 2006 as expropiacións nas inmediacións do campus universitario e do núcleo rural de Castro de Elviña para construír unha residencia con máis de 600 prazas para profesores e alumnos. A Xunta ofreceu aos donos das fincas 105 euros por metro cadrado. Os propietarios reclamaron a taxación, que consideran irrisoria porque se trata de solo urbán, ao xurado de expropiacións. O órgano, porén, determinou o pasado 17 de setembro que o prezo que pagará o Goberno galego polos terreos é suficiente, polo que os afectados presentaron un recurso de interposición ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
Os afectados convocaron manifestacións contra o Executivo autonómico polas expropiacións, xa que a maioría teñen que abandonar a casa onde residiu toda a súa vida. A zona do Castro de Elviña é a máis afectada da cidade polas expropiacións, que comezaron coa construción de Alfonso Molina, dos polígonos industriais e da univeAñadir imagenrsidade, e que continúan cos terreos adquiridos polo Concello en Someso para levantar vivendas e un centro comercial, cos solares que expropiou a Xunta para o parque ofimático e coas fincas adquiridas cerca do campus para albergar unha residencia de estudantes.
A administración galega encargarase de construír as instalacións para os alumnos e profesores, mentras que a universidade se comprometeu a mantelas. O proxecto para levantar a residencia ten licencia de obra desde marzo do ano pasado, pero os traballos aínda non comezaron. O centro situarase na ladeira que une os campus de Elviña e A Zapateira e contará con máis de 600 prazas de aloxamento. O Executivo autonómico incluiu nos orzamentos deste ano unha partida de 10,7 millóns de euros para iniciar a construción do edificio, que está parada.
O Goberno galego prevé invertir na residencia e no acondicionamento da parcela e dos accesos á mesma 24,5 millóns de euros. A Consellería de Traballo e Infraestruturas acusou ao Concello do retraso na execución das obras, que durarán en torno a dous anos e medio.
O Concello comprometeuse co Executivo autonómico a realoxar as familias ás que lles van derribar as vivendas, pero aínda non foron recolocadas. As expropiacións dos terreos de Elviña para a construción da residencia universitaria figuraban no plan parcial do campus, aprobado pola Xunta en decembro de 2006.
O descontento dos propietarios dos terreos polas indemnizaciñons que lles pagará o Executivo autonómico levounos a cortar o tráfico en Alfonso Molina, a concentrarse no lugar de Castro de Elviña durante a conmemoración do bicentenario da batalle que se orixinou na zona e a manifestarse ante o alcalde. As protestas non foron efectivas, polo que recurriron á xustiza.
"Na Coruña parece que hai unha novela con distintos capítulos, tantos nesta (en referencia ao parque ofimático) como noutras actuacións, sempre hai un acto principal, que é o alcalde (Javier Losada). Na Xunta foron cambiando", afirma o delegado provincial do Goberno galego, Diego Calvo, sobre as últimas sentencias do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que abrigan ao Executivo autonómico a devolver os terreos que expropiou para levantar a futura urbanización do ofimático e ao Concello coruñés a indemnizar a antigos donos de Someso con 8,2 millóns de euros.
Calvo lamentou que o Concello compare as expropiacións de Someso realizadas desde María Pita e o seu posterior recalificación co que efectuou a Xunta no ofimático, pois o Goberno municipal participou nambos proxectos. O portavoz local do PP, Carlos Negreira, criticou que o alcalde utilice o parque ofimático como cortina de fume para evadirse das súas responsabilidades en Someso. O Tribunal de Contas abrirá unha investigación para depurar responsabilidades en Someso. A concelleira de Urbanismo, Obdulia Taboadela, mostrouse disposta a colaborar: "Todo neste polígono fíxose conforme á ley".

22/11/10

Todos os proxectos de obra nova aprázanse sen data

La Voz de Galicia
19/11/10
A Coruña
O Equipo reitoral comprométese a "intentar manter" a plantilla da institución
A Coruña
A programación plurianual esbozada no claustro terá unha repercusión inmediata nas inversións, que sufrirán no 2011 un recorte similar ao practicado este ano, do 20%. "Será imposible abordar grandes proxectos con fondos propios", resumiu o vicerreitor económico, de modo que as actuacións se limitarán só a terminar as obras que xa están en marcha e a realizar as esixidas polo proceso de adaptación ao espazo europeo de educación superior. "Todas as proxectadas se adiarán", engadiu Ángel Fernández.
En marcha: Informática, Camiños, Educación, Náutica, Riazor
Entre as obras que continuarán levándose a cabo no 2011 están as xa iniciadas para ampliar a facultade de Informática e a Escola de Camiños cun orzamento global de 4 millóns dotados con cargo a orzamentos anteriores. A área deportiva do Campus Center, con fines docentes vinculados á facultade de Ciencias da Educación, recibirá 1,4 millóns de euros e 300.000 irán á reforma da Aula de Náutica. Por último, outros 900.000 serán para acondicionar o Centro Cultural de Riazor e o Centro Cívico de Ferrol.
En suspenso: Parque Tecnológico, Campus Center e residencia de Ferrol
As restriccións orzamentarias deixan en suspenso proxectos previstos para iniciar o ano que vén no Parque Tecnolóxico, como a segunda fase de ampliación do Citeec e dous novos edificios, e do Campus Center, caso da área de servizos e atención universitaria. Ademais, tamén se apraza a construcción da residencia prevista en Ferrol, que en palabras do equipo reitoral, resulta "prioritaria para acadar ingresos externos". Sobre a residencia de Elviña, informouse no claustro de que a tramitación requerida á UDC completouse hai meses e que a obra, que financia a Xunta, está pendente de adxudicación.
Priorización: Sen un millón para o pintado de facultades
Ángel Fernández insistiu en que a UDC deberá medir moito as decisións de gasto que tome nos próximos exercicios e será "imprescindible priorizar". Puxo exemplos da crítica situación asegurando que "hai necesidades de pintado de fachadas por valor superior a un millón de euros, inabordables neste momento".
Máis información:

20/11/10

O Superior condena á Xunta por recalificar as fincas que expropiou no parque ofimático

La Opinión de A Coruña
17/11/10
A Coruña

O Tribunal ordena ao Goberno gallego nunha sentencia contra a que non é posible un recurso que devolva aos seus donos 80.000 metros cadrados. A reversión é inviable, polo que terán que indemnizalos.

Tania Suárez > A Coruña

A Xunta deberá indemnizar aos propietarios de 80.000 metros cadrados de terreos situados entre Eirís e Matogrande aos que expropiou para construír un parque de oficinas e que finalmente albergarán máis de 2.000 vivendas. Así o ordena o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia nunha sentencia firme, é dicir, contra a que non hai recurso posible. O alto órgano xurisdiccional galego considera probado que o Instituto Galego de Vivenda e Solo presionou aos afectados para que vendesen os seus solares entre 1993 e 1994 por 60 euros o metro cadrado. Tras facerse coas parcelas, o Goberno autonómico e o Concello decidiron modificar o proxecto inicial do parque ofimático e destinalas a pisos.

Parte dos terreos nos que se prevía contruír o parque ofimático e que albergarán pisos. / juan varela

O Tribunal Superior estima o recurso presentado por unhas sesenta familias que eran propietatias de 80.000 metros cadrados de solo porque a administración recalificou os solares despois de expropialos. Os xuíces ordenan á Xunta, que adquiriu cerca de 157.000 metros cadrados, que devolva os terreos aos perxudicados que reclamaron a reversión, algo imposible de executar porque existe un plan de reparcelación do parque ofimático. A única saída do Goberno galego para acatar o fallo, que é firme, é pagar indemnizacións aos expropiados, que na súa maioría foron representados polos avogados María José Almodóvar Melendo, Luis Antonio Cores Castro e Juan Ricardo López. O letrado Abraham Piñeiro tamén defendeu a varios dos perxudicados.
O Executivo autonómico ten un prazo de dous meses para cumprir de forma voluntaria a sentencia, por tanto, deberá iniciar antes desa data os trámites para devolver as fincas aos demandantes. O propio Goberno galego fixará a cantidade coa que indemnizará aos perxudicados, que poden recurrir aos xulgados en caso de que consideren que é insuficiente.

Os xuíces desestimaron os recursos presentados polo afectados durante os últimos anos porque carecían de probas de que o Instituto Galego de Vivenda e Solo os expropiara. A administración defendía que adquirira os terreos de forma libre, é dicir, mediante un proceso de compra venta. Despois de anos de denuncias, reclamacións e sentencias, os afectados localizaron un documento que confirma que foron obrigados a vender as súas fincas, o que provocou que en 2009 o Superior anulase todo o proceso xudicial que se levara a cabo.

"Resulta probado que a administración iniciou formalmente o procedemento expropiatorio mediante a aprobación e publicación do decreto polo que se declaraba a urxente ocupación, a efectos da súa expropiación, dos bens e dereitos necesarios para executar a primeira fase do plan parcial do parque ofimático", suliña o alto tribunal galego no fallo no que condena á Xunta. O Superior, por tanto, basea a súa sentencia no achado do documento que o Instituto Galego de Vivenda e Solo ocultaran aos xuíces durante anos.
O escrito, ao que tivo acceso este diario, inclúe o cálculo do prezo das expropiacións e a relación de propietarios das fincas e dos bens afectados para construír un parque de oficinas. Os xuíces insinúan no auto no que anularon as sentencias nas que daban razón á Xunta que se sentiron burlados polo Executivo galego. "A súa existencia - din referíndose ao documento - debía ser obrigatoriamente coñecida pola administración demandada", destacan os maxistrados.
O proxecto do ofimático que presentou a principios do mes de outubro a concelleira de Urbanismo, Obdulia Taboadela, inclúe a construcción de máis de 2.000 vivendas. Dista moito do plan presentado hai vinte anos polo entón conselleiro Antonio Couceiro, que incluía, entre outras instalacións, un heliporto, un apeadeiro de tren e un campo de golf. As instalacións estarían ao servizo dunha área que albergaría oficinas de empresas relacionadas coa tecnoloxía.


Os avogados dos expropiados celebran que a xustiza recoñecese o seu dereito de reversión aínda que lamentan que algúns dos afectados morresen sen coñecer a sentencia.

Máis información: