30/6/11

O PP galego defende que a residencia universitaria pública era "un despilfarro"La Opinión de A Coruña

A Coruña

30/06/2011
Redacción/A Coruña "Unha herdanza envelenada e unha mostra máis da forma de gobernar e do despilfarro do diñiero público". Así definiu onte o deputado popular Jaime Castiñeira, no parlmento galego, o proxecto de construcción dunha residencia universitaria pública no campus de Elviña "ao que se comprometeu a Xunta" e na que foi anulado o concurso de adxudicación e execución hai pouco máis de dúas semanas para abrir paso a inversións privadas.


Malia recoñecer o apoio do PP galego á construcción "dunha residencia para a que hai que buscar alternativas viábeis". Neste sentido, o popular defendeu a proposta da Xunta de modificar o proxecto inicial de modo que a institución pública pague unha parte e, o resto da inversión, se realice "por concesión de obra pública para a construcción e explotación da residencia", procedemento que comparou coa execución do AVE en Galicia. "O AVE non vai deixar de ser un servizo público e o billete non vai ser máis caro que no resto de España", subliñou o parlamentario.


Para xustificar o cambio de modelo inversor, Castiñeira argumentou que "os custos da execución e mantemento estaban moi por encima da media para estes uso e quedaría comprometido o 65% do orzamento de investimentos do Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS)". "A da concesión é unha posición constructiva e está na liña na que se debe traballar", concluíu o popular.


O deputado socialista José Luis Méndez Romeu acusou onte á Xunta, durante a súa intervención no Parlamento galego, de "enganar a Universidade da Coruña durante dous anos" ao teren "paralizado" o proxecto orixinal da área residencial proxectada para o campus de Elviña. De feito, o portavoz do PSOE no Pleno autonómico reprochou ao Goberno de Alberto Núñez Feijóo que "agardase até as eleccións municipais" para anunciar que non executaría a iniciativa do bipartito.


"O anuncio do novo proxect en realidade esconde unha perda de tempo e un engano aos veciños xa expropiados aos que prometeu [a Xunta] o realoxo e que aínda non teñen unha solución", comentou o socialista.


Méndez Romeu denunciou tamén que a Xunta "enganar durante dous anos á Universidade da Coruña prometendo un convenio que non se asina e retrasando a decisión até as eleccións municipais, cando o Executivo galego amosou a súa verdadeira intención".


O portavoz do grupo do parlamentario do BNG, Carlos Aymerich, tamén reaccionou onte cando a orde do día do Pleno autonómico chegou ao punto da residencia universitaria. Na súa quenda de intervención, o nacionalista lembrou que A Coruña é "a única cidade universitaria" que carece dunha residencia pública para os estudantes, "a pesar de existir un proxecto xa orzamentado polo anterior Goberno autónomico".


Aymerich fixo referencia tamén á "aparición de infravivendas" provocada, afirmou, polo "déficit de prazas para estudantes universitarios" e reprochou á Xunta que "meta máis cartos nos petos das constructoras e da banca.

27/6/11

O novo modelo de residencia universitaria "indigna" aos veciños de Castro de Elviña

El Ideal Gallego

A Coruña

27/06/2011


P.G.L> A Coruña

Non só a Universidade está descontenta coa decisión da Xunta de anular o concurso para a construcción dunha residencia universitaria pública, co fin de convocar un novo para que sexa unha empresa privada a que se encargue da construcción e explotación do inmoble através dunha concesión. Os veciños de Castro de Elviña, afectados polas expropiacións para poder levantar a instalación, aseguran sentir "indignación" tras o cambio de modelo adoptado polo Goberno galego."Aquí non están comprando terreos, senón que os están expropiando para facer unha residencia pública", denuncia Carlos Maceiras, o portavoz dos residentes. Pero os veciños deste núcleo non só están indignados polo cambio de titularidade do edificio. Aseguran que hai meses que non volveron a ter noticias do acordo para os realoxos das dúas familias afectadas, dependente da Xunta.

De acordo co que explica Maceiras, foi o ex-delegado do Goberno galego, Diego Calvo, o que se comprometeu a levar persoalmente o tema, co fin de que se cumprisen as demandas dos veciños, que, tal e como indica, pasaban porque se mantivese o convenio adoptado co anterior bipartito da Xunta, na que se establecía que os afectados polas expropiacións serían realoxados no propio núcleo.


Durante unha reunión con Calvo o 18 de agosto do ano pasado, establecéronse as bases das negociacións. A mediados de setembro de 2010, os veciños de Castro de Elviña recibían o bosquexo do convenio de colaboración, que, nun principio, os residente viron con bos ollos, xa que no devandito documento, o Goberno galego se comprometía a que o realoxo definitivo dos expropiados se realizase no propio núcleo. Ademais, estableciase que as familias que xa recibiran unha orde de desaloxo, poidesen permancecer nas súas casas até o inicio das obras.Encontro>Tras un parón de varios meses, Maceiras asegura que pedirán unha reunión coa nova delegada da Xunta na Coruña, Belén do Campo, e co alcalde, Carlos Negreira. "Xa fai tempo que solicitáramos outro encontro con Calvo, pero marchou sen decir adiós", conta amolado o portavoz dos afectados de Castro de Elviña, que confía en que o delegado provincial "deixara recado de como estaba a situación aquí".


Maceiras pídelle ás administracións que apliquen "o sentido común" neste asunto. Considera que "a pelota está agora no tellado da Xunta", xa que asegura que os veciños non abandoarán o núcleo "sen ter unha alternativa de realoxo definitiva".

O portavoz dos afectados de Castro de Elviña recorda que os veciños o único que demandan "é que se cumpla a normativa á hora de tomar unha decisión", que, segundo indica, pasa por que o Goberno galego recoloque as familias no propio núcleo. "O proxecto da residencia universitaria ten que ser un tema conxunto, no que se teñan en conta as persoas que viven no entorno", insiste o representante do núcleo, que lembra que a Xunta falara de pagar un alugueiro na zona ás familias afectadas.

Maceiras achaca este nas negociacións ás eleccións do pasado mes de maio. "É lamentable que os veciños teñamos que estar sometidos aos seus intereses partidistas", lamenta este veciño de Castro de Elviña, que asegura que os residentes "seguirán loitando polos seus dereitos até o final do proceso".

16/6/11

Anuncio do IGVS da renuncia ao contrato da área residencial

DOG nº112

13/06/2011
Instituto Galego da Vivenda e Solo


Resolución do 11 de maio de 2011 pola que se renuncia á realización do contrato que tiña por obxecto a edificación e urbanización dunha área residencial universitaria no Campus de Elviña (A Coruña) (expediente C-2007/010).


Antecedentes de feito.


Primeiro. Con data do 19 de xuño de 2007 iniciouse o expediente que tiña por obxecto a edificación e urbanización dunha área residencial universitaria no Campus de Elviña. A Coruña. Expediente C-2007/010, que foi publicado no Diario Oficial de Galicia o 29.12.2008 (nº 251).


Segundo. Existen razóns de interese público, debidamente xustificadas no expediente, que aconsellan a renuncia a esta contratación.


Fundamentos de dereito.


1º. Coa entrada en vigor do Decreto 83/2009, do 21 de abril, polo que se fixa a nova estrutura orgánica dos departamentos da Xunta de Galicia, o IGVU, como organismo autonomo, queda adscrito á Consellería de Medio Ambiente, Territotio e Infraestrutura, a cal exerce a Presidencia do IGVS. A Lei 3/1988, do 27 de abril, de creación do IGVS, establece que o presidente terá as competencias como órgano de contratación, competencias que foron delegadas no director xeral do IGVS mediante Resolución do 23.6.2010.2º. O artigo 139 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector público, sinla que o órgano de contratación pode, antes da adxudicación provisoria, renunciar á realización dun contrato por razóns de interese público debidamente xustificadas no expediente.En virtude dos antecedentes de feito e dos fundamentos de dereito expostosRESOLVO:Primeiro. Renunciar á realización do contrato que tiña por obxecto a edificación e urbanización dunha área residencial universitaria no Campus de Elviña. A Coruña. Expediente C-2007/010.


Segundo. Notificar a presente resolución aos licitadores participantes, de acordo co sinalado no artigo 139.1 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector público.


Terceiro. Publicar a presente resolución no Diario Oficial de Galicia.


Notifíquese esta resolución nos termos establecidos no artigo 139.1 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector público, e nos artigos 58 e seguintes, do 13 de xaneiro, de modicifación da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.


Contra esta resolución, que é definitiva en vía administrativa, poderase interpoñer potestativamente recurso de reposición ante este mesmo órgano no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa notificación, de conformidade co establecido na Lei 30/1992, do 26 de de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e de procedemento administrativo común, segundo a redacción dada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, ou poderase interpoñer recurso contencioso-administrativo perante o xulgado do contencioso-administrativo competente no prazo de dous meses, contados a partir do día seguinte ao da súa notificación.


Santiago de Compostela, 11 de maio de 2011.


Antonio José Boné Pina


Director xeral do Instituto Galego da Vivenda e SoloNoticias relacionadas:


Luns 13 de xuño


http://elprogreso.galiciae.com/nova/95303.html


http://elprogreso.galiciae.com/nova/95306.html


http://www.laopinioncoruna.es/portada/2011/06/13/xunta-garantiza-residencia-universitaria-publica/504980.html


http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=848570


http://www.laopinioncoruna.es/coruna/2011/06/13/negreira-defiende-paralizar-residencia-universitaria/504935.html


http://www.xornal.com/mobile/artigo/2011/06/13/sociedad/xunta-anula-residencia-universitaria-da-coruña-dias-despues-toma-posesion-negreira/2011061320190800973.htmlMartes 14 de xuño


http://www.laopinioncoruna.es/coruna/2011/06/14/alcalde-advierte-proyecto-anulado-inviable-oposicion-reclama-recupere/505185.html


http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=849555


http://www.elpais.com/articulo/Galicia/residencia/universitaria/corunesa/ejecutara/fondos/privados/elpepiautgal/20110614elpgal_15/Tes


http://www.laopinioncoruna.es/coruna/2011/06/14/universidad-exige-xunta-marcha-renuncia-construir-residencia/505017.html?utm_source=rss


http://www.elidealgallego.com/index.php/periodico-impreso/a-coruna/21719-b-noticia


http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/empresa-construira-gestionara-residencia-elvina/idEdicion-2011-06-14/idNoticia-678597/


http://www.lavozdegalicia.es/coruna/2011/06/14/0003_201106H14C7991.htmMércores 15 de xuño


http://www.lavozdegalicia.es/coruna/2011/06/15/0003_201106H15C6991.htm


http://www.elidealgallego.com/index.php/periodico-impreso/a-coruna/21768-b-noticia


http://www.laopinioncoruna.es/coruna/2011/06/15/universitarios-reclaman-xunta-residencia-publica/505430.htmlXoves 16 de xuño


http://radiocoruna.com/informativos-radio-coruna/negreira-insiste-en-que-la-residenciauniversitaria-tendra-precios-publicos/gmx-niv14-con6572.htm


http://www.lavozdegalicia.es/coruna/2011/06/16/0003_201106H16C6992.htm


http://www.elidealgallego.com/index.php/periodico-impreso/a-coruna/21869-b-noticia


http://www.elmundo.es/elmundo/2011/06/16/galicia/1308249799.html


http://www.laopinioncoruna.es/coruna/2011/06/16/rector-advierte-xunta-expropio-suelo-residencia-publica/505763.html


http://www.xunta.es/notas-de-prensa?content=/Portal-Web/Contidos/Novas/nova_estandar13598.html


http://www.lavozdegalicia.es/coruna/2011/06/16/00031308237279527791124.htm


http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=851812


http://www-bng-galiza.org/opencms/opencms/BNG/cidadedeacorunha/contidos/novas/novas/nova_0208.htmlVenres 17 de xuño


http://www.elidealgallego.com/index.php/periodico-impreso/a-coruna/21909-b-noticia


http://www.elidealgallego.com/index.php/periodico-impreso/a-coruna/21910-b-noticia


http://www.laopinioncoruna.es/coruna/2011/06/17/bofetada-ciudad/506126.html