22/10/11

O concello levantará a suspensión das obras do Parque Ofimático o 21 de novembro

La Opinión de A Coruña

22/10/2011

A Coruña


Ángela Fernández /A Coruña


O Goberno local levantará o próximo 21 de novembro a suspensión das obras do Parque Ofimático que decretou a finais de xullo porque alegou, non todos os terreos estaban liberados. Así llelo comunicou a unha vintena de veciños que aínda residen nos soares que forman a futura urbanización nunha carta que lles ordena o desafiuzamento das súas vivendas no prazo dun mes ou de dez días, dependendo de se a casa está ou non.
Debido á decisión de iniciar as obras a finais do próximo mes, expón a misiva asinada polo director de urbanismo, César de Jesús Otero, “resulta necesario proceder ao desaloxo das parcelas e construcións incluídas no sector S-10 Parque Ofimático”.




Veciños de Elviña expropiados polo Ofimático



No caso de que o abandono sexa voluntario, di o documento, os afectados terán que depositar as súas chaves na sede do departamento e, no caso de negativa, o Concello alerta de que “lexitimará a Administración municipal para a execución forzosa do acto, previa a autorización xudicial cando sexa necesario”. É, segundo a lexislación galega no momento de darse o visto bo ao proxecto de reparcelación, que os terreos de cesión obrigatoria, para vías ou espazos libres, pasan a ser propiedade do Concello. Este pretende efectuar o desafiuzamento das casas para que a empresa adxudicataria das obras de urbanización, Acciona, poda comezalas, e responder así ás repetidas esixencias das trescentas familias das cooperativas.

Iso si, na carta, que os veciños recibiron hai unha semana, o responsábel de Urbanismo informa de contra a resolución do Concello cabe recurso de reposición, ante a propia administración local, no prazo dun mes e, en caso de rexeitarse, os afectados poderían presentar recurso contencioso-administrativo, no xulgado, dous meses despois da decisión do Concello. Os residentes que teñen as súas propiedades en Elviña sopesaban onte presentar os recurso para intentar evitar o desaloxo, aínda que, coas cartas recibidas hai poucos días, non tiñan tomada unha decisión. Por agora, o único que denuncian é que o concello os “ningunea” e negan que algún representante municipal se reunise con eles para informalos da situación do polígono urbanístico.

Están “cansos” e “fartos”, e cren que o que fan con le é un “espolio” e un “atraco”. “Acusábanos de soberbios porque non quixemos vender, pero queriamos quedar nas nosas casas”, explica unha das expropiadas, Pilar Santiago, que critica que se rexistraran fincas sen que eles foran avisados, xa que como compensación pola expropiación outorgóuselles terreos na urbanización que lles obrigarán, á marxe do desafiuzamento, a pagar as cotas, como calquera outro propietario de terreo. Esta foi a segunda carta que recibiron os veciños nos últimos días, que indignou máis os veciños. É que o Concello compensa as indemnizacións polas súas propiedades cos pagos para as obras, tendo que aboar máis diñeiro nas próximas datas.

Ante a “incerteza” do que vai acontecer co polígono, piden ao unísono unha reunión con todos os implicados, Concello, Xunta, cooperativistas e reversionistas, ademais deles como expropiados. Por agora conseguiron, tras moita insistencia, que o luns os reciba o concelleiro de Territorio, Martín Fernández Prado, e o portavoz do Goberno local, Julio Flores.
O alcalde, Carlos Negreira, mostrouse onte satisfeito da inversión do Goberno galego de 16,5 millóns de euros para as obras do Parque Ofimático nos orzamentos do ano que vén. “Tumba la oposición que han hecho algunos contra este Gobierno municipal diciendo que bailamos el agua a la Xunta para que no tenga que invertir”, remarcou o rexedor.

18/10/11

A Universidade delega a tramitación das licenzas nas adxudicatarias das obras

La Opinión de A Coruña

A Coruña

18/10/2011



ÁNGELA FERNÁNDEZ A CORUÑA A empresa adxudicataria das obras que incluíron nos aparcamentos da Escola de Arquitectura Técnica e da Facultade de Ciencias unha planta de despachos sen a necesaria autorización do Concello tiña a obriga de pedir a licenza municipal, segundo consta no prego de condicións do proxecto, unha condición que se repite noutros concursos de proxectos que a Universidade executou sen licenza. No documento estipúlase que o contratista debía "xestionar o otorgamento de licenzas, impostos, autorizacións e requerimentos establecidos nas normas e ordenanzas municipais" e especificaba que tería que realizar estes trámites tanto para iniciar, executar ou entregar a obra pedindo á Universidade os documentos que necesitase.

Fontes da institución académica aseguran que é habitual que nas licitacións de obras públicas se estableza esta condición, que evita que os funcionarios teñan que realizar o proceso administrativo de petición de permisos. Eso si, cada entidade, engaden, inclúe esta opción nos seus pregos de condicións dunha maneira distinta, sendo a da Universidade clara nos seus preceptos, nos que tamén inclúe o abono dos gastos que supoñan as licenzas requeridas para desenrolar o proxecto. Ademais, tras a realización deses gastos -que corren a conta da adxudicataria-, engade este documento do concurso público e outros correspondentes a outros proxectos, o contratista debe dar coñecemento "inmediatamente" ao Reitorado "de ter cumplido ditos trámites".




Máis información:



http://www.laopinioncoruna.es/coruna/2011/10/18/universidad-delega-tramitacion-licencias-adjudicatarias-obras/542545.html

Pedirá información ao Concello sobre os edificios levantados nos campus

La Voz de Galicia

A Coruña

18/10/2011


Ana Lorenzo

A Fiscalía decidiu intervir para conseguir aclarar se realmente a Universidade da Coruña (UDC) estivo construíndo edificios sen licencia nos campus de Elviña e a Zapateira, e se esta actuación foi consentida polo Concello coruñés. Por este motivo, o ministerio público abrirá dilixencias informativas e solicitará todos os informes correspondentes aos técnicos municipais de Urbanismo, e no caso de que se necesiten máis datos tamén se pedirán á UDC.

Entre a documentación que se requerirá estará unha solicitud para coñecer se as parcelas nas que se realizaron as distintas obras estaban clasificadas como solo urbanizable, porque se non é así, e os edificios levan menos de tres anos en pé, teríase que formular unha querela. Segundo se recolle no artigo 319 do Código Penal, «impoñeranse as penas de prisión de 6 meses a 3 anos, multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tempo de 6 meses a 3 anos, aos promotores, construtores ou técnicos directores que leven a cabo unha construción non autorizada en solos destinados a viales, zonas verdes, bens de dominio público ou lugares que teñan legal ou administrativamente recoñecidos o seu valor paisaxístico, ecolóxico, artístico, histórico ou cultural, ou polos mesmos motivos fosen considerados de especial protección».

Esta mesma normativa tamén recoñece que se lle impondrán as mesmas penas no caso de que se leve a cabo «unha edificación non autorizable en solo non urbanizable». Ademais, os xuíces e tribunais tamén poderán «ordenar, a cargo do autor do feito, a demolición da obra, sen perxuízo das indemnizacións debidas a terceiros de boa fe».

Parque tecnolóxico

A polémica pola falta de licenza das obras da UDC destapouse hai dúas semanas, a raíz das declaracións realizadas polo exvicerreitor de Infraestruturas, Xosé Lois Martínez, quen chegou a afirmar que o único proxecto que contaba con permiso era a residencia universitaria, que aínda non se empezou construír. O equipo reitoral decidiu o seu cese por estas declaracións, e anunciou que traballará co Concello para aclarar como está a tramitación administrativa destes inmobles e poñela en orde.

Toda esta actuación podería afectar a máis dunha decena de proxectos, unha gran parte dos mesmos conforman os centros do parque tecnolóxico da UDC. A eles habería que unir o edificio anexo á escola de Camiños e a Facultade de Informática, a construción de despachos nos párkings de Arquitectura e Ciencias, e as obras da primeira fase do Campus Center.

14/10/11

A Universidade construíu sen licenza despachos en ´parkings´ de dúas facultades

La Opinión de A Coruña

A Coruña

14/10/2011


O exvicerreitor de Infraestruturas, destituído por unha actuación similar, xustifica esta iniciativa en que as obras serán legalizables mediante a aprobación do novo plan xeral, no que xa figuran



Despachos construídos nunha planta do aparcamento traseiro de Arquitectura Técnica. / Juan Varela


JOSÉ MANUEL GUTIÉRREZ A CORUÑA As dependencias administrativas e os despachos construídos pola Universidade nos aparcamentos da Escola de Arquitectura Técnica e da Facultade de Ciencias tamén se levaron a cabo sen a preceptiva licenza municipal e sen axustarse á normativa urbanística, segundo admitiu onte o exvicerreitor de Infraestruturas, Xosé Lois Martínez, quen xustificou esta actuación pola necesidade de non perder os fondos entregados anualmente pola Xunta para estes fins e porque o novo plan xeral, aínda en fase de tramitación, xa conten a modificación que fará posible a súa legalización.

Ambas obras vulneran neste momento a legalidade urbanística, xa que os aparcamentos, levantados con forma de edificios que salvan a pendente dos terreos, non podían ser modificados para albergar oficinas sen a previa autorización do Concello. O estacionamento de Arquitectura Técnica foi alterado en 2008 co fin de converter unha das súas plantas en zona administrativa, mentres que o de Ciencias conta tamén cunha planta para despachos que aínda non está concluída.

"A miña xestión axústase ás normas de comportamento da Universidade na súa relación co Concello en canto ao desenrolo do plan urbanístico", declarou onte Martínez en relación con este asunto, quen engadiu que ao longo do seu mandato, cumpriu "con todo rigor as indicacións" que lle deron ao incorporarse ao cargo en 2004. O xa exvicerreitor, destituído por José María Barja tras admitir en LA OPINIÓN que construíu sen licenza un edificio de aulas sobre un terreo destinado a aparcamento, eludiu confirmar se se informou á Universidade de que non era necesario que solicitase permisos municipais para as súas obras, e instou a que se pregunte aos técnicos da institución acerca desta cuestión.

"Entendo perfectamente a reacción do Goberno local", comentou sobre o anuncio de exixencia de responsabilidades sobre a súa xestión, aínda que sinalou que a actuación necesaria neste momento é "aclarar as cuestións entre a Universidade e o Concello nas que hai dúbidas". Martínez destacou que nos últimos anos propuxo varias modificacións do plan xeral para crear "un escenario no que as relacións entre a Universidade da Coruña e o Concello fosen totalmente ortodoxas desde o punto de vista urbanístico", entre as que cita o documento elaborado en 2004 para analizar as necesidades de solo na Universidad, que foi presentado tamén ás consellerías de Educación e Ordenación do Territorio e no que se indicaba a necesidade de expropiar terreos.

"Nunca se ocultou ningunha iniciativa da Universidade", puxo de relevo o tamén profesor da Escola de Arquitectura, quen detallou que en 2005 se fixo unha modificación do plan parcial da Universidade e en 2006 outra a petición do Concello, nas que se relacionan os terreos que deben converterse en solares para edificar. Cando posteriormente se iniciou a redacción do novo plan xeral, o Concello pediu a colaboración da Universidade, segundo recordou o exvicerreitor, polo que se facilitou información do solo e dos proxectos constructivos.

Martínez contrapuxo a actuación municipal ao expropiar 300.000 metros cadrados coa da Xunta, sendo a súa única iniciativa en dúas décadas a adquisición de 37.000 metros cadrados durante o goberno bipartito para a construción da residencia universitaria. O anterior responsable de Infraestruturas manifestou que a Universidade carece de solo para edificar desde hai oito anos e que a única licenza concedida da que ten coñecemento foie a da residencia, que posteriormente foi paralizada polo actual Goberno autonómico.

A Conferencia de Reitores, na que Martínez coordinaba a área de infraestruturas, reclamou que os plans urbanísticos das universidades se programen de forma adecuada, de forma que non se prolonguen "indefinidamente", como na Coruña, onde a súa tramitación se iniciou hai 21 anos e onde só se expropiaron 300.000 do millón de metros cadrados previstos.

"Incumpro a legalidade se actúo con ánimo de ocultalo", alega Martínez

Xosé Lois Martínez rexeitou que a construción de edificios sen licenza na Universidade constitúa unha ilegalidade. “Eu incumpro a legalidade se actúo con ánimo de ocultalo, pero a Universidade nunca tivo intención de ocultar nada”, explicou para xustificar a súa actuación.

O exvicerreitor destacou ademais que a institución académica “non constrúe para enriquecerse, senón para desenrolar un servicio público” e asegurou que non existe “ningún problema” por levantar edificios de forma ilegal “se se fai coas pautas de traballo normais”, xa que esta conduta estaría motivada pola carencia de espazo para alumnos e profesores nas facultades, que obrigaría a incumprir a normativa sobre as súas condicións de estudo e traballo.

Martínez advirte ademais sobre a falta de licenzas que o control da legalidade urbanística “non lle corresponde á Universidade” e que no campus de Elviña hai un reducido número de edificios, polo que a inspección por parte do Concello sería moi sinxela

Castedo acusa a Barja de “non ver a viga no propio ollo” coa edificación ilegal do campus

El Ideal Gallego

A Coruña

14/10/2011


O candidato a reitor, Luis Castedo, acusou o actual equipo reitoral, liderado por José María Barja, de “ver a palla no ollo alleo e non ver a viga no propio” no caso do edificio ilegal construído no campus de Elviña.

Segundo Castedo, “esto ilustra crudamente o modelo de xestión que se aplica na UDC e no cal se asfixia a comunidade universitaria con absurdas normas que entorpecen o seu quefacer diario”. A este respecto, o candidato apunta a que, porén, nas decisións de gran calado que si deberían ser obxecto dun maior control “quedan ao libre albedrío dos membros do equipo de goberno.

Armesto > Ademais, Castedo critica que o tamén candidato a reitor por Nova Luce, e á súa vez vicerreitor de profesorado, Xosé Luis Armesto, actuou nos últimos meses como “rector in péctore”, e afirma que “ningunha decisión importante se toma sen o seu consentimento”. Así, Castedo lamenta que Armesto non se pronunciara sobre o caso da construción do aulario ilegal e di botar en falta a súa opinión ao respecto. “Cales son as razóns do seu elocuente silencio?”, cuestiónase o candidato.

Barja retrasa dúas semanas explicar a falta de permisos para as obras da UDC

La Voz de Galicia

A Coruña

14/10/2011


Ana Lorenzo
O reitor da Universidade da Coruña (UDC), José María Barja, explicará o próximo mércores todos os pormenores relacionados coa polémica pola falta de licencias de obra para realizar distintas actuacións nos campus de Elviña e a Zapateira. Esta comparecencia producirase coincidindo coa celebración dun Consello de Goberno da UDC, e xusto dúas semanas despois de que este escándalo saltase á opinión pública polas declaracións do exvicerreitor de Infraestruturas, Xosé Lois Martínez, destituído o pasado luns.


Foi ese mesmo día cando Barja emitiu un comunicado explicando esta decisión, xa que consideraba que a falta de infraestruturas da institución académica «non xustifica obrar á marxe da norma e moito menos a ostentación de tal comportamento». No mesmo comunicado, o reitor tamén explicaba que se ían poñer en contacto co Concello para «reparar a tramitación administrativa, o que, entre outras actuacións, supón a orde de revisión de cantas obras se estean realizando e a paralización inmediata daquelas que non cumpran a normativa».


Goberno local e UDC insistiron toda esta semana en que traballan neste expediente para solucionar o problema o antes posible. Porén, non aclararon se as actuacións realizadas pola Universidade nos últimos oito anos tiveron licenza, algo que cuestionou Xosé Lois Martínez, quen chegou afirmar que o único permiso de obra que obtivo a UDC foi o da residencia, que non se construíu.

13/10/11

A residencia é a única obra da UDC con licencia municipal

La Voz de Galicia

A Coruña

13/10/2011


Ana Lorenzo
O proxecto de construción da área residencial de Elviña é o único da Universidade da Coruña (UDC) que ten licencia de obra do Concello coruñés, concedida o 13 de abril do 2009 a petición do Instituto Galego de Vivenda e Solo. Este organismo da Xunta era o que ía executar esta actuación, que continúa paralizada desde hai máis de dous anos, a pesar de que se expropiaron cerca de 35.000 metros cadrados de terreo. Así o explicou onte o exvicerreitor de Infraestruturas da UDC Xosé Lois Martínez, quen dixo que a tarefa de solicitar permisos non lle correspondía a el, «porque hai uns servizos técnicos e hai unha serie de organismos que se encargan deses trámites administrativos».


A pesar de reiterar que este proxecto é o único que conta con licencia para edificar, Martínez xa non quixo entrar a valorar se o resto de inmobles construídos nos últimos oito anos pola UDC se acollen á normativa. «Os edificios do parque tecnolóxico teñen os mesmos trámites que o resto de edificios da Universidade. Eu non vou dicir se teñen ou non licenza, só digo que están nas mesmas condicións que o resto», destacou, ao mesmo tempo que recordou que el acaba de ser destituído do seu cargo, e «considero que calquera pregunta sobre o desenrolo do campus de Elviña e das licencias dos edificios promovidos pola Universidade da Coruña deben facerse aos que tiveron e aínda teñen responsabilidades nestes temas».

Trámites


O proxecto da residencia universitaria comezou a xestarse en abril do 2006 da man da conselleira Teresa Táboas, quen convocou un concurso de ideas para elixir o deseño deste aloxamento de estudantes. Ademais dunha complicada expropiación de varias parcelas en Elviña, houbo que realizar unha modificación do PXOM, que retrasou case dous anos o proceso. En abril do 2009 concedeuse a licencia municipal das obras, pero estas nunca chegaron a iniciarse, xa que agora a Xunta propón facer un complexo xestionado de forma privada.

11/10/11

Barja destitúe a Martínez dez meses despois de enterarse do que sucedía

El Ideal Gallego

A Coruña

11/10/2011


N.M. > A CORUÑA
O reitor da Universidad da Coruña, José María Barja, destituíu onte ao vicerreitor de Infraestruturas e Xestión Ambiental, Xosé Lois Martínez, despois de que o pasado mércoles, este último admitise públicamente a ilegalidade dunha edificación no campus de Elviña. As alarmas disparáronse entón no seo da entidade académica, pese a que este aspecto xa era coñecido polo equipo de goberno desde había dez meses. El Ideal Gallego xa publicara esta información o día 3 de xaneiro de 2011, e en dita noticia se recollía que “parte das estruturas situadas en Elviña ocupan áreas onde está prohibido edificar. É o caso, por exemplo, da ampliación do edificio de Informática ou o de Enxeñería de Camiños, que se levantan sobre unha beirarrúa”.

Por tanto, o comunicado que o propio reitor facía público no día de onte prodúcese máis de dez meses despois de que a noticia fose publicada por un medio de comunicación por primeira vez. Agora, en portas dunhas eleccións á Reitoría, Barja asegura que “a comunidade universitaria e a cidadanía en xeral deben ter a seguridade de que como institución responsable e como servizo público, faremos canto fora preciso para reparar a tramitación administrativa, o que, entre outras actuacións, supón a orde de revisión de cantas obras se estean realizando e a paralización inmediata daquelas que non cumpran a normativa”.


“Cumpre valorar o esforzo realizado para procurar superar as nosas limitacións históricas en materia de infraestructuras desde a vicerreitoría correspondente, máis isto, en ningún caso xustifica obrar á marxe da norma e moito menos a ostentación de tal comportamiento”, indica.
Pola súa parte, o propio Martínez xustificou onte a súa decisión en que o Concello non expropiara os terrenos en Elviña que eran necesarios para construír determinados equipamentos para a Universidade. O ex responsable da área de infraestruturas solicitaba onte que as institucións fosen máis flexibles, dada a escasez de espacios na Universidade, ao tempo que instaba aos poderes públicos a legalizar a edificación, xa que se trataría dun equipamento “dun servicio público”. “Estes deben ter prioridade sobre outra cuestión e cando unha institución como a Universidade necesita solo, deberían darse as condicións de legalidade”, suliña Martínez.

Máis críticas > O alcalde, Carlos Negreira, afirmou onte que “todos somos iguais ante a lei e que o fin non xustifica os medios” e que o Concello “non vai aplicar favoritismos en materia urbanística”, aínda que o fin sexa un servicio “público”, como foi o que motivou a decisión do xa exvicerreitor.


Ante a solicitude de Barja e Martínez de legalizar a edificación polo ben da Universidade, Negreira contestou que a entidad académica terá as portas de María Pita “abertas de par en par” e abogou por buscar “a mellor solución para todos”.


O candidato a reitor nos próximos comicios de decembro, Luis Castedo, tamén criticaba onte a forma de actuar de Martínez e recordaba que ter dado luz verde á edificación é un ataque á legalidade. Castedo aseguraba sentirse sorprendido de que o exvicerreitor ocupara o seu cargo tantos anos e de que este non estivese arrepentido.


Máis información:

http://www.laopinioncoruna.es/coruna/2011/10/11/rector-destituye-responsable-obras-construir-edificios-licencia-elvina/540330.html

http://www.lavozdegalicia.es/coruna/2011/10/11/0003_201110H11C2991.htm

http://www.lavozdegalicia.es/galicia/2011/10/11/0003_201110G11P7992.htm

http://www.lavozdegalicia.es/coruna/2011/10/11/0003_201110H11C2992.htm

10/10/11

A UDC destitúe a un vicerreitor por construír un edificio sen licencia

La Opinión de A Coruña

A Coruña

10/10/2011


O reitor José María Barja asegura que se revisarán as obras que se están realizando e se paralizarán aquelas que non cumpran a normativa


EP A CORUÑA A Universidade da Coruña (UDC) destituíu ao seu vicerreitor de Infraestruturas e Xestión Ambiental, Xosé Lois Martínez, despois de que el Concello da Coruña abrise un expediente para aclarar a legalidade da construción dun edificio sen licencia no campus de Elviña.

Nun comunicado, e despois das últimas declaracións do vicerreitor sobre as construcións sen licencia, o reitor da UDC, José María Barja, confirma que, co apoio do Consello de dirección que preside, deuselle este luns traslado do seu cese.

En concreto, suliña o "sometemento" da UDC á legalidade, así como a súa "leal colaboración" co resto de institucións públicas. Tamén engade que "o bo número de obstáculos e dificultades" existentes para o "normal crecemento" do campus coruñés non xustifican "actuar á marxe da norma".

"Hai que valorar o esforzo realizado para procurar superar as nosas limitacións históricas en materia de infraestruturas desde a vicerreitoría correspondiente, pero esto, en ningún caso, xustifica actuar á marxe da norma e, moito menos, a ostentación de tal comportamento", sinala en referencia ás declaracións de Xosé Lois Martínez, recollidas en medios de comunicación.

Ademais, o reitor coruñés traslada á comunidade universitaria e á ciudadanía xeral que a UDC fará "o preciso" para reparar a tramitación administrativa, "o que, entre outras actuacións, supón a orde de revisión de cantas obras se están realizando e a paralización inmediata daquelas que non cumpran a normativa", conclúe.

A Universidade insta a Concello e Deputación a colaborar na financiación da residencia

La Opinión de A Coruña

A Coruña

10/10/2011


A vicerreitoría de Infraestruturas pide á Xunta que inclúa á administración municipal e á provincial no plan inversor do complexo residencial público para así desbloquear a súa construción.


A cesión dos terreos que a Xunta expropiou en Elviña para a construción da residencia universitaria, obra paralizada despois de que o Executivo galego anunciase que "a crise" impediría a súa xestión pública, serviría á Universidade para "non cometer ilegalidades". Segundo o vicerreitor de Infraestruturas, carece de sentido que haxa 32.000 metros cadrados de solo "sen utilizar" e cunha licencia urbanística "caducada". Xosé Lois Martínez, que se mantén “en sus trece” ante a execución de inmobles en parcelas non edificables, pide á Xunta que dea cabida ao Concello e Deputación na financiación da residencia

7/10/11

O Concello expedienta á Universidade por construír un edificio sen licencia en Elviña

La Opinión de A Coruña

A Coruña

07/10/2011


O alcalde advirte á Vicerreitoría de Infraestruturas de que "o fin non xustifica os medios" . Do proceso aberto dependerá que a obra, incluída no plan xeral que aínda non entrou en vigor, se poida legalizar ou non.

A lei da selva é a que supostamente aplicou a Universidade da Coruña ao levantar un edificio, chegando incluso a recepcionalo, sen pedir sequera a licencia urbanística pertinente. Así o ve o alcalde, que acusa á Vicerrectoría de Infraestruturas de "saltarse á torera a lexislación vixente" e recórdalle ao seu responsable que "o fin non xustifica os medios". A institución académica, porén, mantense firme na súa postura ao afirmar que "se quen ten que expropiar terreos para acabar coa masificación das facultades non o fan, ao equipo de goberno da Universidad non lle queda outra opción que seguir as súas propias estratexias"

6/10/11

A Universidade admite que levantou un edificio sen licencia no campus de Elviña

La Opinión de A Coruña

A Coruña

06/10/2011



O vicerreitor de Infraestruturas tramitou unha modificación do plan xeral para permitir o proxecto, pero non entrou en vigor. Alega que a construción sen permiso era a única opción para executar a obra.

"Sabíamos que non nos ían dar a licencia e por iso non a pedimos. O Concello debería sancionarse a si mesmo por non expropiar os terrenos". A Universidade da Coruña recoñece que levantou un edificio no campus de Elviña pese a carecer do permiso urbanístico e explica que, a falta da axuda de Gobierno autonómico e municipal, seguiu a súa propia "estratexia" introducindo un cambio no plan xeral, actualmente en revisión. Esa modificación do plan non entrou en vigor. A Vicerreitoría de Infraestruturas propuso o novo plan e encargou ao arquitecto César Portela o deseño do aulario sobre un aparcamento