27/1/10

Os impulsores das hortas urbanas de Feáns estudian extendelas a solares sen uso

El Ideal Gallego
25/01/10
A Coruña

R.L. > A Coruña

Hai só uns meses un colectivo de arquitectos, Desescribir, planteou a creación de hortas urbanas no val de Feáns. Coa proposta, que se incluía dentro do ciclo “A Cidade dos Barrios”, promovido polo Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, ofrecían unha solución á falta de aproveitamento dunha terra que algún día suministrou a media cidade. Baseándose na mesma idea, agora, os arquitectos non descartan facer o mesmo con solares “que se van desenrolar no futuro” pero que por agora non teñen ningún uso definido.

Felipe Riola, un dos membros do colectivo, apunta como posibles ubicacións espazos baleiros do Castrillón u Os Castros. Non se olvida tampouco de barrios como Os Rosais, en concreto a parte de atrás dos edificios. Fala en todo momento de algo temporal porque é consciente de que en cinco ou seis anos o panorama da zona será moi diferente ao actual.

Non se descarta imitar a acción en territorios coas mesmas características que Feáns, é dicir, barrios eminentemente rurais nos que algún día se cultivou de maneira extensiva. A parroquia de Elviña é o primeiro no que pensan os arquitectos.

A filosofía da idea é plantar cara aa urbanismo desenfrenado e posibilitar aos cidadáns o uso de espazos abertos que actúen como puntos de encontro. Segue a liña de iniciativas que, aínda que veñen de lonxe -en países como Francia ou EEUU está moi extendido o uso de hortas urbanas-, xa se levaron a cabo en lugares como Santiago. É verdade que a posibilidade que agora se plantexan os arquitectos supón un paso cara adiante e quizáis máis sorprendente para os propietarios que o anterior.Os arquitectos visitaron os terreos en compañía dalgúns veciños de Feáns patricia g. fraga
Autoxestión > O papel de Desescribir no proxecto das hortas urbanas vai máis alá do que se pretendía nun primeiro momento. “Seguimos vinculados ata que se complete o proceso de formación da asociación”, explica Riola. Será precisamente a posta en marcha desta o paso definitivo cara a autoxestión, que se levanta como un dos principios fundamentais do plan.

Tras o parón do nadal, nestes momentos xa se ultiman os detalles xurídicos que posibilitarán o comenzo da actividade nas hortas a principios do mes de febreiro. Nese momento, a Asociación de Usuarios do Val de Feáns tomará o mando no que se refire á organización dos terreos, así como ás prácticas que se realicen.

Funcionamento > O funcionamento das hortas, que en todo caso serán explotadas de maneira ecolóxica, será gradual, xa que a gran demanda dun espazo de terra que se rexistrou non permitiría que todos empezasen ao mesmo tempo. Así, como explica Riola, durante os primeros días do próximo mes poderían empezar a traballan unhas 25 persoas para, pouco a pouco, incluír a un grupo novo na actividade.

A idea bautizada como “Hortas na cidade” está plantexada para que teña efectos tanto sobre a vida dos residentes no centro da cidade como dos vecinos do propio núcleo de Feáns. Os promotores cren que os coruñeses pasarán a contar cun lugar de esparcimento máis que lles permitirá variar as súas axendas de ocio. Ademais, Feáns poderá beneficiarse do que supón ser un lugar visitado e transitado.

Por que non, os residentes poderían incluso ver como melloran as súas conexións, como se soluciona a escasez de buses ou as malas estradas.

No hay comentarios:

Publicar un comentario