27/1/10

O Supremo obriga a reparcelar o parque ofimático

La Opinión de A Coruña
26/01/10
A CoruñaO Alto Tribunal afirma que o Concello debeu recoñecer a Renfe como propietario de terreos no sector, onde se levantarán 2.432 pisos, e polo tanto con dereito a aproveitamento urbanístico

Marta Villar A Coruña

O Concello da Coruña deu o último paso o pasado mes de setembro para poñer en marcha o Parque Ofimático despois de seis anos de tramitación e agora terá que empezar de novo todo o proceso. O Tribunal Supremo acaba de anular o plan parcial porque o Concello non recoñeceu a Renfe o aproveitamento urbanístico que lle correspondía polos terreos que posuía neste sector. O plan parcial inclúe 400 parcelas edificables e prevé construír ata un máximo de 2.432 vivendas na zona entre o barrio de Eirís e Matogrande, das que 1.200 serán de protección autonómica.

A sentenza emitida polo Supremo o pasado 14 de decembro supón un duro pau para o Concello e un grave problema difícil de solucionar debido aos efectos que ten: o Goberno local terá que realizar unha nova reparcelación dos terreos porque ao haber outro propietario máis ao que compensar é necesario recalcular os aproveitamentos que lle tocaron a cada un. A consecuencia inmediata é que esta resolución xudicial perxudica ao conxunto de propietarios porque cantos máis son a repartir menos toca.

O maior problema téñeno os veciños que compraron terreos xa neste sector, ou entregaron adiantos. Xestur ademais xa adxudicou en concurso a venda de parcelas para os pisos protexidos e os adxudicatarios foron promotoras e cooperativas ás que se sumaron moitos interesados.

O Concello, para executar esta sentenza, non ten máis remedio que efectuar unha nova reparcelación entre os propietarios de terreos. A anulación do plan sentenciada polo Supremo non supón automaticamente a anulación tamén dos seus instrumentos de xestión pero como o Alto Tribunal precisa na súa resolución que Renfe ten dereito ao aproveitamento que lle corresponde no sector, hai que realizar unha nova adxudicación de parcelas e reparto entre propietarios incluíndo a Renfe.

Renfe, entidade agora denominada Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), ten terreos dentro do plan parcial do Parque Ofimático: son as vías do tren que vén de Pocomaco e tras pasar baixo Alfonso Molina diríxense por detrás do colexio Liceo ata o porto. En total suman uns 11.090 metros cadrados de terreo calificado como sistema xeral ferroviario.

O Executivo local negouse sempre a recoñecer que Renfe, ao igual que outros propietarios de terras dentro do ámbito, tiñan dereito a edificabilidade cando se executase o plan parcial. Por esta razón a entidade ferroviaria presentou un recurso contra o acordo do pleno do Concello de 2001 polo que se aprobou definitivamente o plan parcial e se rexeitou a súa impugnación. Agora foi o Supremo o que obrigou ao Concello a recoñecerlle o seu dereito.

O Tribunal Superior rexeitou a lexitimidade de Renfe para recurrir pero o Supremo revocou a súa resolución e precisou na sentenza que se a entidade adquirise no seu día os terreos para poñer as vías de forma gratuita, non tería dereito a aproveitamento urbanístico, pero fíxose con eles por expropiación, ou sexa, que pagou por eles, polo que segundo a lexislación si ten que ser compensado.


Zona entre Eirís e Matogrande, onde se ubicará o Parque Ofimático.


Os veciños expropiados no seu día tamén terían dereito á reversión dos seus terreos ao cambiar o fin para o que llos quitaron pero co último cambio da lei este dereito xa caducou. O Concello, para executar a sentenza, terá que realizar unha nova reparcelación e otorgar agora a Renfe un aproveitamento urbanístico de case 11.000 metros cadrados, que en uso residencial sería o equivalente a 89 vivendas. Tamén podería optar por compensar a Renfe co aproveitamento noutras urbanizacións da cidade, para non retrasar máis este proxecto, aínda que legalmente non sería correcto.

A sentenza do Supremo anula o primeiro plan parcial, o que se aprobou en 2001. Despois dito instrumento foi modificado en 2005 e en 2007 pero os efectos do fallo xudicial afectan ao plan vixente actualmente porque as determinacións do primeiro proxecto, anuladas agora polo Alto Tribunal, incorporáronse ao definitivo.

O plan parcial do S-10 do Parque Ofimático foi aprobado definitivamente por acordo plenario en setembro de 2001 pero de inmediato o propio Concello acordou a súa suspensión para rectificar unha cuestión da calificación da zona de afección de Renfe polo que se produxo unha nova aprobación no pleno de marzo de 2003.

Dous anos despois modificouse de novo este instrumento de planeamento debido á entrada en vigor da nova lei do solo galega. O plan parcial fixaba máis prazas de aparcadoiros das que esixía a lei polo que o Concello corrixiuno para reducir o seu número. Esta segunda modificación aprobouse por acordo plenario en febreiro de 2005.

A terceira e última modificación, e a máis polémica, prodúxose en 2007. O pleno aprobou un texto refundido do plan -de novo excluíu a Renfe do dereito a aproveitamento- pero ademais cambiou de forma sustancial o proxecto: tanto o plan xeral de 1998 como o primeiro plan parcial do Parque Ofimático, o de 2001, fixaba un uso terciario para este sector, é dicir, unha zona empresarial e de oficinas. Co cambio de 2007 converteuse nun plan no que o uso dominante é o residencial e o uso terciario é case testimonial. O aproveitamento urbanístico é de 287.735 metros cadrados para uso residencial é só 95.578 metros para uso terciario.

A superficie do sector do Parque Ofimático suma case 40 hectáreas. No seu interior ubícase o núcleo de solo urbán de Eirís de Arriba e Abaixo, que está excluído do plan.

No hay comentarios:

Publicar un comentario