22/11/10

Todos os proxectos de obra nova aprázanse sen data

La Voz de Galicia
19/11/10
A Coruña
O Equipo reitoral comprométese a "intentar manter" a plantilla da institución
A Coruña
A programación plurianual esbozada no claustro terá unha repercusión inmediata nas inversións, que sufrirán no 2011 un recorte similar ao practicado este ano, do 20%. "Será imposible abordar grandes proxectos con fondos propios", resumiu o vicerreitor económico, de modo que as actuacións se limitarán só a terminar as obras que xa están en marcha e a realizar as esixidas polo proceso de adaptación ao espazo europeo de educación superior. "Todas as proxectadas se adiarán", engadiu Ángel Fernández.
En marcha: Informática, Camiños, Educación, Náutica, Riazor
Entre as obras que continuarán levándose a cabo no 2011 están as xa iniciadas para ampliar a facultade de Informática e a Escola de Camiños cun orzamento global de 4 millóns dotados con cargo a orzamentos anteriores. A área deportiva do Campus Center, con fines docentes vinculados á facultade de Ciencias da Educación, recibirá 1,4 millóns de euros e 300.000 irán á reforma da Aula de Náutica. Por último, outros 900.000 serán para acondicionar o Centro Cultural de Riazor e o Centro Cívico de Ferrol.
En suspenso: Parque Tecnológico, Campus Center e residencia de Ferrol
As restriccións orzamentarias deixan en suspenso proxectos previstos para iniciar o ano que vén no Parque Tecnolóxico, como a segunda fase de ampliación do Citeec e dous novos edificios, e do Campus Center, caso da área de servizos e atención universitaria. Ademais, tamén se apraza a construcción da residencia prevista en Ferrol, que en palabras do equipo reitoral, resulta "prioritaria para acadar ingresos externos". Sobre a residencia de Elviña, informouse no claustro de que a tramitación requerida á UDC completouse hai meses e que a obra, que financia a Xunta, está pendente de adxudicación.
Priorización: Sen un millón para o pintado de facultades
Ángel Fernández insistiu en que a UDC deberá medir moito as decisións de gasto que tome nos próximos exercicios e será "imprescindible priorizar". Puxo exemplos da crítica situación asegurando que "hai necesidades de pintado de fachadas por valor superior a un millón de euros, inabordables neste momento".
Máis información:

No hay comentarios:

Publicar un comentario