6/8/10

O 100% dos veciños de Castro de Elviña rexeitaría mudarse de barrio

El Ideal Gallego
06/08/10
A Coruña

L.F. > A Coruña

A negativa das dúas familias de expropiados pola residencia universitaria, que o día 14 deberán abandonar as súas casas, a abandonar o núcleo de Castro de Elviña non é illada. O resto dos seus veciños tamén se mostran reacios a deixar a zona, un dos últimos ámbitos rurais da cidade, en perigo de desaparición, ante a expansión da entidade docente e outras infraestruturas. Así o revela un estudio elaborado pola delegación do Colexio de Arquitectos (COAG), que sinala que o 100% dos residentes neste entorno síntese satisfeito co lugar no que vive e non preferiría residir noutro barrio nin noutra localidade. A análise, enmarcada no proxecto “A cidade dos barrios”, que desde hai meses sesenvolve a entidade, sinala tamén que o ambiente e o marco de relación cos seus conveciños é o aspecto máis valorado polos habitantes. Ata un 84% das persoas consultadas comparten esta opinión, expresada xa por un dos afectados polo derrube da súa casa, Perfecto Gómez, que ante o ofrecemento da Xunta de ser realoxado nun piso da avenida de Salvador de Madariaga se mostrou escéptico sobre as súas posibilidades de adaptación, ante o cambio de estilo de vida. “O falar cos veciños todos os días, o plantar a horta ou moer o millo agora acabouse”, manifestaba.
Costumes > Como mostra dos costumes, a enquisa realizada demostra que sete de cada dez veciños se desprazan cada día entre un e dous kilómetros camiñando, un resultado practicamente oposto aos obtidos noutros puntos da Coruña, onde os cidadáns confesaron cubrir andando apenas 500 metros cada día.

Con todo, os veciños tamén se mostran moi críticos ao indicar de forma maioritaria o seu descontento cos equipamentos e servizos dos que dispón o núcleo, que en moitos casos resultan básicos, como unhas boas comunicacións ou unha rede de saneamento ou alumbrado completa. Detrás do 67% que sinala que este aspecto é a principal desvantaxe que existe á hora de residir en Castro de Elviña, encóntrase outro 25% en desacordo coas estruturas do barrio, marcado pola dispersión entre todas as súas vivendas.

Pese ás diferencias existentes entre este núcleo tradicional e o resto de espacios urbáns, os veciños da zona din sentirse moi vinculados coa Coruña, unha cuestión que na práctica totalidade dos casos se debe a motivos laborais e tamén de ocio. Desta forma, cerca da mitade dos habitantes pasean pola zona centro polo menos unha vez cada mes, se ben o 38% faino en máis dunha ocasión á semana.

No hay comentarios:

Publicar un comentario