8/7/10

Doce expropiados de Eirís quedan sen piso de protección tras dez anos de espera

La Voz de Galicia
06/07/10
A Coruña
E. Silveira. A Coruña / La Voz
Despois de dez anos esperando para que o Concello lles entregue un piso protexido, doce das 51 familias que no seu día foron expropiadas para a construcción do parque de Eirís quedan ahora fóra deste grupo. A xunta de goberno local aprobou desestimar todas as alegacións que presentaron estes veciños e denegar a adxudicación de vivenda de protección oficial a estas 12 familias «por non reunir os requisitos para acceder ás vivendas, ou ben non achegar a documentación requirida». Nesa sesión si se deu o visto bo para que outros 12 veciños que foron expropiados accedan aos pisos protexidos de Eirís ao considerar que estes si cumplen os requisitos legalmente establecidos para resultar adxudicatarios deste tipo de vivendas.

As 12 familias que quedan fóra consideran que o proceso foi inxusto e reclaman ao alcalde, Javier Losada, que o Concello cumpra o compromiso que adquiriu no 2002 con eles. Neste sentido, Juan Viqueira, portavoz destes veciños, recordou que o Concello coruñés recoñeceu o dereito de 51 familias a ser realoxadas nunha vivenda a precio protexido tras expropiarlles as súas parcelas para a construcción do parque de Eirís. Asegura que os 12 que quedan fóra do proceso é por unha razón inxusta, xa que se valoraron as súas circunstancias como se fosen solicitantes ao uso dunha vivenda de protección, cando, en realidade, teñen dereito a ese realoxo por un acordo ao que chegaron co goberno local no ano 2002, cando era alcalde Francisco Vázquez e, segundo recorda Viqueira, Javier Losada estaba ao frente de Urbanismo. Añade que esas doce familias levan esperando casi dez anos as súas novas vivendas e que agora «ven frustradas as súas esperanzas».

Asegura que o interese destas familias «non é político» e insistiu en que só reclaman o que o Concello lles prometue no 2002 e confirmou no 2008. Anunciou que para facer visible o seu malestar, concentraranse na praza de María Pita esta mesma semana e solicitarán unha entrevista tamén co delegado provincial da Xunta, Diego Calvo.

Tamén comentou que as familias que foron expropiadas que si accederán ás vivendas de protección terán que pagar máis que os adxudicatarios da lista da Xunta. De feito, o sobrecoste será de case 20.000 euros. A razón, segundo explicaron desde o Concello, é que se trata de segundas transmisións e se aplica o precio máximo. Os veciños afectados preguntan que fará o Concello con 39 das 51 vivendas que o Concello terá en Eirís e que non adxudica aos expropiados. «¿Quítallas a uns para darllas a outros?», pregunta Viqueira.

No hay comentarios:

Publicar un comentario