20/4/10

O TSXG anula a valoración de parte dos terreos expropiados no Castro de Elviña

El Ideal Gallego
20/04/10
A Coruña

A.B. > A Coruña

O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acaba de emitir unha sentencia pola que impón ao xurado de expropiación de Galicia repetir a valoración económica dalgúns dos terreos expropiados dentro do plan especial de protección e recuperación do Castro de Elviña, considerándoos, esta vez, terreos non urbanizables. É a súa resposta ao recurso interposto polo Concello en contra do xustiprezo dunha finca concreta aínda que, segundo se recolle na resolución, afecta a outros terreos incluídos no mesmo proceso de expropiación.

En consonancia coa postura do goberno municipal fronte os acordos de xullo de 2006 e febreiro de 2007 do xurado de expropiación, a sala do contencioso do alto tribunal galego anula estas dúas resolucións y ordena retrotraer as actuacións ata ese momento, a fin de dictar un novo acordo de valoración. Este deberá axustarse á tasación das fincas na data da primeira valoración, abril de 2004.

A clasificación do solo das parcelas afectadas polo plan do Castro de Elviña está detrás do recurso contencioso administrativo iniciado polo Concello en contra das resolucións do órgano autonómico. A administración apelante criticaba no seu recurso o criterio do xurado de expropiación que, “entendendo que o solo expropiado serviu para realizar un sistema xeral municipal, valora o mesmo como se fose urbanizable a pesar de encontrarse clasificado como non urbanizable”. Segundo aludía tamén o goberno municipal, o órgano de tasación errou “en varios expedientes cal é a calificación exacta do solo”. E postulaba: “Este non debe ser valorado como urbanizable”.As fincas deberán ser tasadas como solo non urbanizable. archivo ec

Neste senso, alegaba o Concello que os terreos obxecto de litixio “forman parte dun sistema xeral ao que non é aplicable a doutrina dos sistemas xerais, debendo ser valorados conforme á súa clasificación”, e xustificaba esta postura nos “valores arqueolóxicos da zona” e “as determinacións do plan especial que regulou urbanisticamente a zona”.


“Crear cidade” > Como advirte o tribunal na súa resposta ao recurso contencioso administrativo, o debate céntrase en determinar se realmente se debe considerar que a creación do espacio protexido que é o Castro de Elviña “contribúe a crear cidade”.

Así o estimou, ao resolver sobre o xustiprezo, o xurado de expropiación, que fundou o seu acordo no feito de que os terreos ían “ser destinados á creación de sistemas xerais municipais, como a creación dun espacio protexido polo seu interés paisaxístico e arqueolóxico, integrado na armazón urbana da cidade, creando unha área de placer, destinada principalmente aos residentes da mesma, e que por iso contribúe a crear cidade”.

Contra este criterio, resolve o TSXG que o proxecto de expropiación en cuestión “non trataba simplemente de obter terreos para ser destinados a un sistema xeral netamente municipal orientado á creación de cidade (...), senón máis ben a un sistema xeral municipal que sirve á cidade, pero que non é a cidade pola sinxela razón de que os seus atributos arqueolóxicos prohíben que poida ser construído ou aproveitado urbanisticamente de ningún modo nin maneira”.


Singularidade > Con estas consideracións, o tribunal conclúe que as singularidades arqueolóxicas da zona impiden aplicar a doctrina dos sistemas xerais -que posibilitaría considerar o solo como urbanizable sen selo, seguindo o principio de equidistribución de cargas e beneficios-, porque os propietarios dos terreos sempre van verse privados de calquera aproveitamento urbanístico, ao estar limitados pola protección arqueolóxica.

Máis información:

4 comentarios:

 1. Non está moi lonxe o día que con toda esta lexislación que se marcan as administración para apoderarse do que non é deles, os expropiados teñan que pagar por ser expropiados.

  Ai, pero que digo, se xa están a pagar agora.

  ResponderEliminar
 2. Ressumindo baijo toda esta maranha tecnico-jurídica o que temos um intento por parte dum concelho de Recalificar terreo de rurais a urbanos, coa justificaçom -ainda que pareza surrealista- de que estarem dentro da area de proteçom arqueologica dum castro, e de passo, casualmente abrir colateralmente as portas a especulaçom sobre o prezo do solo num futuro

  Sem dubida este peculiar razoamento baijo a eufemistico "crear cidade" probem da mesma escola de grandes mentes que queríam justificar a costruçom dum campo de Golf e urbanizaçom arredor do Castro de Xas como uma forma de "Revalorizar o Patrimonio"

  Por seguir com eufemismos deste tipo mesmo podía-mos dizer que o que quere fazer estes "bos senhores" nom e "saquear" os vicinhos de Elvinha, senom sem dubida "redistribuir a riqueza" neste caso inmobre. Nom compre explicar mais para o peto de quem, obviamente

  ResponderEliminar
 3. retrogados,eso es lo que son, tenemos unos politicos que en nada son la voz del pueblo

  ResponderEliminar
 4. Como já dixem alguma que outra vez, com ironía, a referir-me a este tipo de "desfeitas" que se fam Patrimonio e coa Gente: "VIVA O FEUDALISMO!!! (no que vivimos) ... pois -eles- dim que chove.

  ResponderEliminar